כך ירדו בני ישראל למצרים

יוסף, בן יעקב, בגיל 17, הוא הילד החביב על אביו, ויעקב אף עשה לו כתונת פסים, מיוחדת, יותר ממה שנתן לשאר בניו.

יוסף חולם חלומות ומספר לאחיו. בחלום הראשון הוא רואה שהוא ואחיו מכינים אלומות של תבואה בשדה, וכל האלומות קמות ומשתחוות לאלומה של יוסף. החלום השני: יוסף רואה שהשמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לו. הוא מספר את החלומות לאחים שלו, שמבינים שהוא רוצה להיות מלך עליהם. הם שונאים אותו שנאה עזה ורוצים להרוג אותו.

יעקב שולח את יוסף לראות מה שלום אחיו הרועים את הצאן, והאחים מנצלים את ההזדמנות כדי להרוג אותו. ראובן הבכור שומע זאת ומציל את יוסף, ומציע לאחיו שבמקום להרוג את יוסף יזרקו אותו לבור, ויתנו לו למות בעצמו. המטרה: ראובן רוצה לחזור בהמשך ולחלץ את יוסף מהבור.

יוסף מורד אל תוך הבור, ולפתע מגיע שיירה של סוחרים עם גמלים מלאים בבשמים. האחים מוכרים את יוסף לעבד לסוחרים שממשיכים ללכת ולוקחים את יוסף למצרים.

ראובן שבינתיים הלך למלא את חלקו בתורנות שהיתה קיימת בין האחים ועזר לאביו, חוזר אל הבור כדי לחלץ את אחיו ומגלה שיוסף נעלם. הוא פורץ בבכי מר ומבין שהתוכנית שלו להציל את יוסף לא עבדה.

שאר האחים מבינים שהם יצטרכו למצוא הסבר ליעקב אביהם, להסביר את היעלמות יוסף. הם לוקחים את כתונת הפסים של יוסף שנשארה בידיהם, וטובלים אותה בדם של שעיר עזים ולאחר מכן מראים אותה ליעקב שמסיק את המסקנה המתבקשת: יוסף נטרף על ידי חיה רעה!

יעקב מתאבל על יוסף במשך שנים רבות, וממאן להתנחם.

      

אחי יוסף מתחרטים על שמכרו אותו, כשהם רואים את הצער העצום של אביהם יעקב. הם כועסים על יהודה אחיהם, שהיה החשוב מבין כל האחים, וטוענים שהוא היה אמור לנצל את סמכותו ואת מעמדו כדי למנוע מהם לעשות מעשה טפשי כזה.

יהודה נאלץ לעזוב את אביו ואחיו ופונה לגור במקום מעט מרוחק, שם הוא מתחתן עם אשה מקומית שיולדת לו שלשה בנים: ער, אונן ושלה. ער היה רשע, ואחרי שהתחתן פחד שאשתו תהרה ותתכער במהלך ההריון והלידה, ולכן היה משחת את זרעו לשווא. הקדוש ברוך הוא העניש אותו והמית אותו.

אונן 'ייבם' את אשת אחיו, והתחתן אתה כדי שהילדים יקראו על שם אחיו המת, אבל גם אונן היה משחת את זרעו ארצה, וה' המית גם אותו.

יהודה פחד שילדיו מתים בגלל שלתמר יש מזל רע, ולא רצה לתת לה להתחתן עם בנו שלה. הוא אמר לה שתחכה עד ששלה יגדל, אך תמר ראתה שהשנים עוברות ויהודה לא נותן לה להתחתן עם שלה, לכן החליטה שהיא תהרה מיהודה עצמו.

היא התחפשה ליצאנית, וישבה בצומת ראשית. כשיהודה עבר, הקדוש ברוך הוא הכניס בלבו תשוקה לתמר, הוא פנה אליה וביקש להיות עמה. יהודה הבין שאין לו כסף לשלם לה ואמר לה שייתן לה גדי עזים בתמורה, אך עד שישלח את הגדי עם אנשיו, הוא נותן לה פיקדון – את החותמת שלו, בגד שהיה עליו וכן המקל ששימש אותו להליכה.

מהשמים סייעו לתמר והיא והרתה תאומים מיהודה. יהודה שומע שתמר הרתה, וקובע שמגיע לה עונש מוות לנוכח העובדה שהיא יצאה לזנות בעוד הייתה אמורה לחכות ל'ייבום' של מישהו ממשפחת יהודה.

תמר מוצאת להורג, והיא שולחת ליהודה את הפיקדון שהשאיר אצלה ואומרת: "אתה מזהה את החותמת והפתילים".

יהודה מודה על האמת ואומר "צדקה ממני", אני האבא של הילדים האלו. מהריון זה נולדו שני ילדים: פרץ וזרח, ומהם קם שבט יהודה יחד עם שלה. יהודה ותמר נותרו נשואים זו לזה.

      

יוסף עצמו נמכר לפוטיפר, 'שר הטבחים' – הממונה על ההוצאות להורג מטעם פרעה מלך מצרים.

בבית פוטיפר מצליח יוסף מאוד ועד מהרה הופך להיות אחראי על כל הבית.

אשת פוטיפר נתנה את עיניה ביוסף שהיה עלם נאה במיוחד. היא מנצלת הזדמנות שאף אחד לא בבית רק היא ויוסף, ומנסה לפתות אותו. יוסף מסרב והיא לוחצת עליו מאוד, תופסת בבגדו ומנסה לשדל אותו בכל הכוח. יוסף נמלט החוצה ומשאיר בידיה את הבגד שהחזיקה בו. אשת פוטיפר כועסת על יוסף ומחליטה לנקום בו. היא זועקת לאנשי הבית שימהרו לבוא וטוענת שיוסף הגיע אליה וניסה לכפות עצמו עליה.

כשפוטיפר חוזר הביתה היא מספרת לו שיוסף רצה לפגוע בה, ופוטיפר משליך את יוסף לבית הסוהר.

בבית הסוהר מוצא יוסף חן בעיני השר הממונה, והופך להיות אחראי על יתר האסירים, כשהוא נהנה מחופש פעולה לעשות ככל העולה על רוחו בתוך שטח בית הסוהר. כעבור זמן קצר הושלכו לבית הסוהר שניים משרי פרעה: 'שר המשקים' הממונה על המשקאות בבית המלך, ו'שר האופים', הממונה על מיני המאפה. השניים הושלכו לאחר שנמצאה אבן בלחם שאכל המלך, וזבוב בכוס המשקה שלו.

כעבור שנה רואה יוסף ששני השרים עצובים מאוד. הוא שואל אותם מה מציק להם, והם מספרים לו שכל אחד מהם חלם חלום, והם לא יודעים מה הפיתרון.

יוסף מבקש שיספרו לו את החלומות. שר המשקים פותח ראשון ומספר: חלמתי שאני רואה גפן עם שלושה ענפים, עם פרחים שהופכים עד מהרה לאשכולות ענבים. אני מחזיק ביד את כוס פרעה וסוחט את הענבים לתוך הכוס ושם את הכוס ביד פרעה. יוסף משיב לו: פיתרון החלום הוא כך: שלושת הענפים הם שלושה ימים. בעוד שלושה ימים פרעה ייזכר בך ויחזיר אותך לתפקיד שמילאת לפני שהושלכת לכלא.

"אני מבקש ממך", מוסיף יוסף, "שאחרי שתחזור לתפקידך, תזכור אותי, ותבקש מפרעה שיעיין בגורלי, כי הושלכתי לכלא על לא עוול בכפי".

שר האופים מספר גם הוא את חלומו: ראיתי שלושה סלים על ראשי זה על גב זה, ובסל העליון מאפים מכל הסוגים שפרעה אוכל, ועופות השמים מנקרים במאפים ואוכלים מהם.

יוסף פותר את חלומו של שר האופים: שלושה סלים הם שלושה ימים. בעוד שלשה ימים פרעה יכרות את ראשך, ועפות השמים יאכלו את בשרך.

כעבור שלושה ימים חגג פרעה יום הולדת, ובמהלך החגיגה קרא להוציא את שני השרים ושפט אותם. עם שר המשקים הוא הקל בדין, כי החטא לא היה חמור כל כך, שכן המשקה היה נקי אלא שזבוב נפל אל תוכו, ואילו עם שר האופים החמיר פרעה, כי העובדה שנמצאה אבן בתוך המאפה מלמדת על כך ששר האופים לא ניפה את הקמח כהלכה, ובהתאם לכך הורה פרעה לכרות את ראשו של שר האופים, ולהניח את בשרו מאכל לעוף השמים.

שר המשקים חוזר לתפקידו כמו שפתר יוסף את חלומו, אבל הוא שוכח את יוסף ולא זוכר להזכיר את שמו לפני פרעה.