ארץ ישראל ליצחק או לישמעאל?

לאברהם אבינו היו אמנם שני בנים, אך לפני פטירתו החליט להעביר את כל מדינת ישראל שלנו כולל השטחים ׳׳הכבושים׳׳ ליצחק אבינו בלבד • זה מה שקורה בפרשת השבוע

שרה אמנו נפטרה בגיל 127, ואברהם בא לערוך לה הלוויה בקרית ארבע – חברון, שם הוא רוצה לקבור אותה במערת המכפלה. הוא מבקש מאנשי העיר שבאו לחלוק כבוד אחרון לשרה, שידברו עם עפרון החיתי, ויבקשו ממנו שיסכים למכור לו את השדה שבו מערת המכפלה. עפרון מבקש לתת לו את השדה בחינם, אך אברהם מתעקש לשלם, ועפרון מבקש 400 שקל כסף – סכום עצום באותם ימים. אברהם קובר את שרה במערת המכפלה.

 

**

אברהם אבינו מתחיל לדאוג לבנו יצחק שישא אשה ויקים משפחה. יצחק כבר בן ארבעים, אך אברהם לא רוצה שהוא יתחתן עם אחת מבנות ארץ כנען, כי זרעו של כנען ארור, בקללה שקילל אותו נח אחרי המבול.

 

אברהם קורא לעבדו אליעזר, ושולח אותו לחפש אשה ליצחק בארץ הולדתו של אברהם. הוא משביע את אליעזר שלא ישיא ליצחק אשה מבנות כנען.

**

אליעזר לוקח עשרה גמלים שניכר עליהם שהם גמליו של אברהם כי הפה שלהם היה חסום כדי שלא ירעו בשדות אחרים בלי רשות ויהנו מהגזל. עליהם הוא מעמיס מתנות רבות, ופונה ללכת לארם נהריים, העיר בה התגורר נחור אחי אברהם.

 

הוא מגיע אל העיר לעת ערב, כשהנערות יוצאות לשאוב מים לצרכי הבית. אליעזר עומד עם הגמלים ליד הבאר, ומתפלל לקב"ה שיתן לו סימן מי היא הנערה המתאימה ליצחק. "אם אבקש ממנה שתתן לי מים, והיא תתן לי בשמחה וגם לגמלים שלי, זה יהיה סימן שהיא המתאימה עבור אברהם".

 

בעודו מתפלל הגיעה רבקה, הבת של בתואל בן נחור. אליעזר רואה שהמים של הבאר עולים לקראתה כדי שהיא לא תצטרך להתאמץ לשאוב, ומבין שמדובר בנערה צדיקה. הוא רץ אליה ומבקש שתתן לו מים והיא משקה אותו וממהרת להשקות גם את הגמלים.

 

אליעזר נותן לה נזם זהב ושני צמידים כבדים מזהב, ושואל אותה: בת מי את? והיא משיבה לו שהיא בת בתואל בן נחור. אליעזר מבין שהיא אכן הנערה הראויה ליצחק, ומגיע עם רבקה לביתה, שם הוא נותן מתנות יקרות ערך לבני המשפחה, ומבקש מהם שיתנו לו את בתם לאשה ליצחק.

**

המשפחה מציעה לשאול את פי הנערה, רבקה, שמביעה מיד את הסכמתה ואת שמחתה. היא נפרדת מבני משפחתה ופונה ללכת יחד עם המינקת שלה דבורה, הן הולכות עם אליעזר לארץ כנען, שם מתגורר החתן שלה. בבואם ליד בית אברהם ויצחק, רואה רבקה את יצחק כשהוא מתפלל מנחה בשדה, היא שואלת את אליעזר "מי האיש הזה", ואליעזר משיב לה: "הוא החתן שלך". רבקה נופלת מעל הגמל, ומכסה את הפנים שלה בצעיף.

 

**

יצחק מתחתן עם רבקה ומביא אותה לגור באוהל שבו גרה אמו שרה. הוא רואה שבזכותה שב הענן לשכון על האוהל כמו שהיה בימי חיי שרה, וכן הנרות דלקו מערב שבת אחת עד ערב שבת הבאה, והעיסה של הבצק אף פעם לא הסתיימה – שלושה ניסים שהיו רגילים אצל שרה, ומאז נפטרה הם פסקו. כשראה יצחק ששלושת הניסים חזרו הוא מבין שרבקה צדיקה כמו אמו. הוא אוהב את רבקה ומתנחם על מות אמו שרה.

 

**

אברהם מתחתן עם אשה נוספת ששמה קטורה (חז"ל אומרים שזו היתה שפחתו הגר אמו של ישמעאל, והיא מכונה קטורה כי מעשיה היו נאים כקטורת). קטורה יולדת לו ששה בנים, ואברהם נותן להם מתנות ושולח אותם לארצות המזרח כדי שארץ כנען תישאר ירושה ליצחק לבדו ולא לבנים אברהם נפטר בגיל 175, בשיבה טובה, ויצחק וישמעאל בניו קוברים אותו במערת המכפלה ליד האחרים.

 

**

רעייתו שרה. אלוקים מברך את יצחק שעובר להתגורר ליד הבאר בו התגלה המלאך להגר. .

 

**
ישמעאל מתחתן ומוליד ילדים ומת בגיל 137 שנים.