‫הכנסת אורחים בתנאי שרב‬‬

אברהם אבינו מתאושש מברית המילה לאחר שמל את עצמו בגיל 99 על פי מצוות ה'.

הקדוש ברוך הוא חס על אברהם, וכדי שלא יבואו אורחים ויטרידו אותו, הוא מוציא חמה מנרתיקה, ומביא לעולם מזג אוויר חם במיוחד, כך שאנשים נמנעים מללכת בדרכים, אך אברהם אינו מוותר, הוא יושב בפתח האוהל, מחכה לאורחים שיבואו, ובעודו ממתין בא הקדוש ברוך הוא כביכול לבקר אותו, ומתגלה אליו.

אברהם אבינו רואה מרחוק שלושה אנשים, והוא ממהר לרוץ לקראתם, הוא לא ידע שהם שלושה מלאכים ששלח הקדוש ברוך הוא.

הוא רץ אל מכלאות הבקר, שוחט בהמה וממהר להכין אותה למאכל. במקביל מבקש משרה אשתו שתכין לחם משובח מסולת וכן עוגות לכבוד האורחים.

המלאכים שואלים את אברהם: "איה שרה אשתך", והוא משיב: הנה היא באוהל.

אחד המלאכים, מבשר לאברהם ושרה: בעוד שנה אשוב לכאן ולשרה יהיה בן!

שרה שומעת את הדברים וצוחקת בליבה: איך ייתכן כדבר הזה: הרי אברהם כבר כל כך זקן…

הקדוש ברוך הוא פונה לאברהם ושואל: למה צחקה שרה? וכי היא חושבת שיש דברים שהקב"ה לא יכול לעשות?

**

המלאכים קמים, ופונים לעבר סדום.

הקדוש ברוך הוא אומר לאברהם, דע לך שאני שלחתי את המלאכים האלו להחריב את העיר סדום. המעשים של אנשי סדום רעים כל כך, עד שכבר הגדישו את הסאה, ואין ברירה אלא להשמיד אותם ולהשחית את עירם.

אברהם, שלבו הרחום לא יכול לסבול את הבשורה הקשה מתחנן לקדוש ברוך הוא שיחזור בו מהגזרה הקשה, ושואל, אולי יש שם חמישים צדיקים שיגנו על העיר בזכות צדקותם? הקדוש ברוך הוא עונה לו בשלילה, אם היו שם 50 צדיקים לא הייתי משחית את העיר. אברהם שואל אולי יש שם 45? אולי 40? אולי 30? 20? אולי לפחות עשרה צדיקים??

אבל לא היו בסדום אפילו לא עשרה צדיקים.

**

בבואם לסדום התקבלו המלאכים על ידי לוט שהכניס אותם לביתו למרות שהכנסת אורחים נחשבה לפשע חמור בעיני אנשי סדום. אשת לוט, שנולדה וגדלה בסדום, לא הסכימה למעשיו של בעלה, וסיפרה לשכנים שבעלה הכניס אורחים.

אנשי סדום רוצים לפרוץ את הדלת כדי לתפוס את המלאכים ולהתעלל בהם. לוט מתחנן שיפסיקו, ואף מציע להם את בנותיו במקום המלאכים, אך הם לא אבו לקבל את הבנות ורצו דווקא את האורחים.

אנשי סדום ניסו לשבור את הדלת, ואז יצא אליהם מלאך אחד שהכה אותם בסנוורים והפך את כולם לעוורים.

המלאכים מציעים ללוט לאסוף את כל משפחתו במהירות ולברוח כי הם יהפכו את העיר. לוט מבקש מחתניו שיסכימו להצטרף אליו עם נשותיהם, אך הם לעגו לו ולא האמינו לדבריו. בלית ברירה נאלץ לוט לצאת רק עם אשתו ושתי בנותיו הרווקות.

המלאכים הורו לו למהר החוצה מהעיר, והסכימו לבקשתו להשאיר את העיר צוער ולא להפוך אותה כדי שימצא בה מקלט. ההוראה היתה ברורה: אסור להביט אחורנית, רק לברוח מהר מהעיר, מי שיסתכל אחורה, דמו בראשו. אשת לוט לא הצליחה להתאפק, הביטה אחורה ונהפכה לעמוד מלח.

לוט ושתי בנותיו המשיכו לברוח ומצאו מקלט בתוך מערה.

במקביל החל ה' להמטיר אש מהשמים, יחד עם אבנים גדולות שהחריבו את כל בתי סדום, יחד עם שלושת הערים הסמוכות לה: עמורה, אדמה וצבויים. רק העיר צוער נשארה.

**

בתוך המערה חשבו לוט ובנותיו שהקב"ה החריב את כל העולם, ורק שלושתם נשארו בחיים.

אמרה הבת הגדולה לבת הצעירה: אין ברירה, אנחנו חייבות להרות מאבא שלנו וללדת ילדים. בואי נשקה אותו יין, וכשהוא יהיה שיכור נשכב אתו.

הבנות השקו את לוט יין, ובאותו הלילה שכבה אתו הבת הגדולה. למחרת חזרו על הפעולה ובלילה הבא היתה אתו הבת הצעירה. שתי הבנות הרו וילדו בנים: מואב ועמון.

**

אברהם ראה שסדום חרבה, ואנשים הפסיקו ללכת בדרכים באזור שבו הוא התגורר. כדי לקיים מצוות הכנסת אורחים הוא עבר להתגורר באזור אחר, בין קדש ובין שור, באזור שנקרא 'גרר'. אברהם חשש שאנשי גרר ירצו את אשתו ויהרגו אותו כדי לזכות בה, ולכן אמר שהיא אחותו.

מלך גרר, אבימלך, ראה את יופיה של שרה ורצה להתחתן איתה. הוא לקח אותה לביתו, אך הקדוש ברוך הוא בא אליו בלילה והזהיר אותו שהוא ימית אותו אם יגע באשה הזאת. במקביל הביא ה' נגע על בית אבימלך, וחסם את נקבי גופם, כך שלא יכלו לקיים יחסי אישות, ואף לא לצאת לשירותים.

אבימלך נבהל מאוד ומיהר להחזיר את שרה לאברהם, פייס את שרה ונתן לה צאן ובקר עבדים ושפחות, ואף סכום כסף גדול מאוד.

הקדוש ברוך הוא ריפא את אבימלך ואנשי ביתו מהנגע שהביא עליהם.

**

ה' פקד את שרה כמו שהבטיח ונולד בן שנקרא יצחק. אברהם מל אותו בגיל שמונה ימים כאשר ציווה אותו אלוקים.

שרה ראתה שישמעאל מהווה השפעה רעה על יצחק, וביקשה מאברהם לגרש אותו יחד עם הגר אמו. אברהם לא רצה לעשות זאת כי ישמעאל גם היה בנו, אך ה' ציווה על אברהם: כל אשר תאמר אליך שרה שמע בקולה.

אבימלך מלך גרר בא לבקר את אברהם בבאר שבע, וכורת איתו ברית במסגרתה מתחייבים שני הצדדים שלא לתקוף זה את ולחיות בשלום זה לצד זה. אלוקים מנסה את אברהם ומצווה עליו לקחת את בנו יצחק ולהעלות אותו לעולה. אברהם אינו מתמהמה לקיים את רצון ה'. הוא לוקח אתו את יצחק, והם יוצאים לדרך עד שהקב"ה מראה לו ענן מעל הר המוריה. יצחק נושא על גבו את העצים שבהם אברהם מתכנן לשרוף אותו אחרי שישחט אותו.

אברהם בונה מזבח, מכין עליו את העצים ומשכיב את יצחק על גבי העצים כדי לשחוט אותו. יצחק אומר לו: "אבא, אני חושש שברגע האמת אני עלול לזוז והשחיטה לא תצא טוב, לכן אני רוצה שתקשור אותי לפני שאתה שוחט אותי קרבן לה'.

אברהם קושר את יצחק ושולח את ידו לשחוט את בנו, אבל מלאך ה' קורא לו מהשמים: אברהם אברהם, אל תשחט את הנער, הניסיון היה רק לראות אם אתה מוכן לעשות הכל כדי לקיים רצון ה', אבל לא שתשחט אותו חלילה. אברהם משחרר את יצחק, ובמקומו מקריב איל.

ה' מברך את אברהם בזכות זה שהסכים לתת הכל לקב"ה, ואפילו את בנו אהובו.