מי מתפלל על הגשם באמצע הקיץ?

׳ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה׳ כך התחלנו לבקש השבוע בתפילה • למה הגשם כל כך חשוב? ומדוע החקלאות לא מסתפקת במים מותפלים

השבוע התחילו תושבי ארץ ישראל לבקש בתפילתם "ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה". בכך אנו פונים לקדוש ברוך, ומבקשים ממנו שיוריד גשמים לעולם.

את התפילה הראשונה על הגשם נשאנו כבר בחג שמחת תורה, בתפילת המוסף הוספנו את "תפילת הגשם", ובמקביל התחלנו להזכיר בתפילת העמידה את  "משיב הרוח ומוריד הגשם".

חז"ל מבארים שבעצם עונת הגשמים אמורה להתחיל עם כניסת חג הסוכות, אלא שבגלל שעם ישראל יושב בסוכות וחשוף לפגעי מזג האוויר, אנו דוחים את התפילה על הגשם עד אחרי החג.

גם בסיום חג הסוכות אנחנו לא מתחילים מיד לבקש גשמים, משום שבזמן שבית המקדש היה קיים, היו כל ישראל עולים לירושלים לחגוג את החג שהנו אחד משלושת הרגלים, ואם ירד גשם למחרת החג, הוא יפריע מאוד למיליוני בני אדם העושים את דרכם בחזרה מירושלים לכל חלקי הארץ. שיערו חכמים שמשך הזמן הנדרש להגיע מירושלים עד לקצה הארץ, בנהר פרת, בהליכה רגלית הנו כ-15 ימים, ועל כן אנו מתחילים להתפלל על הגשם רק 15 ימים אחרי החג, בשבעה במר-חשוון.

עם זאת, למרות שאנו לא מבקשים על הגשם, אנו כן מתחילים כבר בשמחת תורה שבסוף חג הסוכות, להזכיר "גבורות גשמים", כלומר, אנו משבחים את בורא העולם על גבורתו בכך שהוא מוריד גשם, ואנו אומרים: "אתה גיבור לעולם ה', משיב הרוח ומוריד הגשם, מכלכל חיים בחסד, מחיה מתים ברחמים רבים, סומך נופלים ורופא חולים.

אם כן, מסוכות ועד שבעה במר-חשוון, אנו "מזכירים גבורות גשמים", אך לא "שואלים את הגשמים".

**

את הגשם אנו מבקשים כאמור באמירת "ותן טל ומטר". מנהג רוב קהילות האשכנזים הוא לומר הן בקיץ והן בחורף בתפילת העמידה את ברכת "ברך עלינו ה' אלוקינו וכו'. בקיץ אומרים "ותן ברכה על פני האדמה, ובחורף אומרים "ותן טל ומטר לברכה על פני האדמה". הספרדים וחלק מקהילות האשכנזים נוהגים אחרת: בחורף הם אומרים ברכת "ברך עלינו", ואילו בקיץ מחליפים בברכת "ברכנו אבינו בכל מעשה ידינו".

**

בחוץ לארץ לא מתחילים לבקש את הגשמים בשבעה בחשוון כמו בארץ, אלא ממתינים עד ה-14 או ה-15 בדצמבר, ורק אז מבקשים על הגשמים. זאת, משום שחז"ל קבעו שבחוץ לארץ הגשמים צריכים לבוא רק מתאריך זה, בשונה מארץ ישראל שהאקלים שלה יבש, והיא תלויה במי הגשמים יותר מרוב המדינות האחרות. 

**

בין הפוסקים התנהל פולמוס הלכתי רחב מתי צריכים תושבי אוסטרליה וחצי הכדור הדרומי לבקש את הגשמים, האם בחורף שלהם שחל כשאצלנו קיץ, או בחורף של רוב מדינות העולם, מה-15 בדצמבר. להלכה נוהגים שהם מבקשים ותן טל ומטר יחד עם תושבי יתר מדינות העולם, למרות שאצלם מדובר בשיא הקיץ.

**

חשוב לזכור, הגשם הוא גורם חיוני לקיומה של האנושות על פני כדור הארץ. מרוב טכנולוגיה אנו שוכחים לפעמים את תרומתו של הגשם, ומאז החלו להקים מתקני התפלה המאפשרים לנו לשתות את מי הים, רבים מאתנו סבורים שהגשם הפך מיותר, אך טעות בידם, משום שהגשמים גם אם אינם נצרכים לשתייה, הם נחוצים לחקלאות. מי הים המותפלים אינם מתאימים להשקיית השדות, משום שהם חסרים מינרליים חיוניים לגדילת הפירות והירקות בשונה ממי הגשמים ואפילו מי הכנרת והאקוויפרים שגם הם מקורם בגשמים.

**

הבה נזכור להתפלל על הגשם מעומק הלב, ולא לומר את מילות התפילה בברכת השנים כאילו היו מיותרות חלילה. כי הגשם, חשוב שנזכור, הוא  הכרחי לקיום שלנו על פני האדמה.