תיבת נח הפרטית שלך!

עשרה דורות חלפו מאז ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. שנים רבות שבהן החלו בני האדם לשכוח מי יצר את העולם, מי מנהל אותו יום יום, ומי מחיה את כולנו שעה שעה.

 

ותרב חטאת האדם. אנשים החלו לעשות 'מה בראש שלהם'. חופש וחירות שלטו בכל. אנשים פשטו ידיהם בגזל, חטאו בחטא העריות, לא כיבדו את הוריהם ועשו איש הישר בעיניו.

 

אומר הקדוש ברוך הוא לנח, אתה הצדיק היחידי בדור הזה, אני רוצה להשמיד את העולם במי המבול, אבל אתה עצמך תינצל מהמבול באמצעות התיבה שתבנה מעץ.

 

נח בנה תיבה "והיו ליצני הדור מלעיגים עליו", צחקו עליו, זלזלו בו. טענו שהוא הוזה, שהמבול לעולם לא יבוא. את הסוף כולנו יודעים, המבול ירד והשמיד את כל היקום, חוץ מנח ואשר עמו בתיבה.

 

השבוע נקרא בבית הכנסת את פרשת נח. זה הזמן לעיין בה מעט, ולנסות להבין כיצד היא רלוונטית עבורנו בדור הזה. הרי הקדוש ברוך הוא נשבע שלא להביא מבול פעם נוספת, אז למה בכלל כתובה פרשת נח בתורה? כדי לספר לנו סיפורים היסטוריים מרתקים? וכי זו היא מטרת לימוד התורה?  לדעת מה היה בעבר, או שהתורה ניתנה לנו כדי שנדע כיצד לנהוג בהווה ובעתיד? בוודאי שהאפשרות האחרונה היא הנכונה.

 

אומרים צדיקים מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, שמפרשת נח אנחנו לומדים מסר חשוב מאוד.

 

גם בימינו אנו יש מבול בעולם. נכון, זה לא מבול פיזי. השמים זכים ונקיים מכל צל של ענן ברוב ימות השנה, ואנחנו רחוקים מלטבוע במים. אבל אנחנו כן נמצאים תחת מבול קשה במישור הרוחני. הפיתויים הולכים וגוברים, אנשים עושים 'מה בראש שלהם' בדיוק כמו אז. בכל פינה מחכה לנו היצר הרע, מנסה להטביע אותנו בתאוות ובדברים אסורים.

 

איך אנחנו יכולים להינצל מהיצר הרע?

 

התשובה היא אותה תשובה שהשיב הקדוש ברוך לנח עם תחילת המבול: "בא אל התיבה".

 

כנס אל תוך התיבה. מהי תיבה? למילה 'תיבה' יש משמעות נוספת מעבר לתיבה שבנה נח. בלשון הקודש 'תיבה' היא מילה נרדפת ל'מילה'.

 

הקדוש ברוך הוא קורא לך בא אל התיבה, כנס אל תוך המילים הקדושות של התורה. בוא תלמד תורה. פעם בשבוע, פעמיים בשבוע. כל אחד לפי כוחותיו והתנאים בהם הוא נמצא. כנס אל תיבות התפילה, פעם ביום תעמוד לתפילת מנחה, 10 דקות ביממה להיכנס אל התיבה, לדבר עם אבא שבשמים, לבקש ממנו בשבילך, בשביל ההורים שלך, האחים והחברים. אם אתה כבר יותר מתקדם בשמירת מצוות – שלוש תפילות ביום. לימוד תורה קבוע לכמה דקות כל יום, משנה את החיים. נותן לך כח להילחם ביצר הרע, להינצל מהמבול הרוחני המאיים עליך.

 

ובזכות לימוד התורה נזכה כולנו לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.