נדר

לפני מספר שנים התחייבתי בתרומה לבית הכנסת (לא זוכר את הסכום) זה היה לפתיחת הפרנסה. השאלה שלי היא כזאת: 1. מה אני חייב לפי הדין? 2. כמה זה רע זה שלא שלמתי את החוב שלי? או מה החומרה בדבר זה? 3. והאם אני חייב לתת לאותו בית הכנסת את הסכום? שלום רב!נדרים צריך לקיים ובפרטקרא עוד...

לפני מספר שנים התחייבתי בתרומה לבית הכנסת (לא זוכר את הסכום) זה היה לפתיחת הפרנסה. השאלה שלי היא כזאת: 1. מה אני חייב לפי הדין? 2. כמה זה רע זה שלא שלמתי את החוב שלי? או מה החומרה בדבר זה? 3. והאם אני חייב לתת לאותו בית הכנסת את הסכום?

שלום רב!
נדרים צריך לקיים ובפרט נדרי צדקה שאפילו בלי נדר מפורש הם חלים וחייבים לקיימם, ומי שלא מקיימם נכשל בעוון חמור של נדרים ושבועות

 אמנם במצב העכשווי שנוצר שאינך זוכר כמה נדרת לתת לבית הכנסת כדאי שתעשה התרת נדרים בפני שלשה ותאמר להם שלא היית נודר אם היית יודע שתשכח כמה התחייבת, ולאחר שיתירו לך את הנדר תיתן סכום כל שהוא לבית הכנסת ההוא שהתחייבת לשלם לו.

ובזכות קיום מצוות הצדקה והשמירה על הנדר תזכה שיפתחו בפניך בעזרת ה' שערי סייעתא דשמיא

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.