שימוש בכספי צדקה

אני ואשתי גרים במקום שבאים הרבה ישראלים אנו מארחים אותם אצלנו בשבתות וימים טובים אצלנו הכל כשר למהדרין השאלה שלי אם בכספי הצדקה אני יכול לקנות טליתות קטנות עוד זוג תפילין וגם צרכי אוכל ושתיה? שלום רב!אשריכם שאתם זוכים לפעילות כה חשובה ולזכות רבים מבני העם היהודי בקיום מצוות סעודת שבת כהלכתה ובאכילת מאכלים כשריםקרא עוד...

אני ואשתי גרים במקום שבאים הרבה ישראלים אנו מארחים אותם אצלנו בשבתות וימים טובים אצלנו הכל כשר למהדרין השאלה שלי אם בכספי הצדקה אני יכול לקנות טליתות קטנות עוד זוג תפילין וגם צרכי אוכל ושתיה?

שלום רב!
אשריכם שאתם זוכים לפעילות כה חשובה ולזכות רבים מבני העם היהודי בקיום מצוות סעודת שבת כהלכתה ובאכילת מאכלים כשרים גם בהיותם בגולה, ובזכות זה תראה שפע ברכה וישועה ממרום.

לשאלתך, מותר לקנות מכספי מעשרות דברים שיגיעו בסופו של דבר לאנשים שאין להם ולכן אם האנשים שמגיעים אליך לא יהיה להם מה לאכול אם לא תביא להם מותר לך לקנות עבורם מכספי מעשר מאכלים וכדומה, וכל שכן הדבר לענין קניית תפילין וטליתות שאם לא תקנה להם לא יהיה להם כלל שמותר לך לקנות עבורם ממעשרות.

שתזכה לקרב את אחינו בני ישראל התועים לצור מחצבתם ושישובו כולם במהרה לארץ הקודש בביאת גואל צדק ובנין בית המקדש

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.