הפרשת חלה גם בחו"ל?

האם החיוב להפריש חלה הוא בכל העולם?

מקריאה על הפרשת חלה – אני מבינה שהפרשת חלה היא מצווה שנעשית רק בארץ ישראל, לאחרונה אני שומעת על התארגנות להפרשת חלה עולמית, בכל העולם עושים הפרשת חלה באותו הזמן. מה ההסבר לכך?

שלום רב!
אף שמהתורה באמת אין חיוב הפרשת חלה אלא בארץ ישראל, מדרבנן חיוב חלה בזמן הזה הוא בכל העולם.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.