סימני ראש השנה להורדה

לחצו כאן להורדה >>> מנהגי ליל ראש השנה ונוהגין לאכול תפוח מתוק בדבש ואחר שיאכל יאמר זה: יְהִי רָצוןֹ מִלְּפָנֶיךָ יְהוָֹה אֱלהֵֹינוּ וֵאלהֵֹי אֲבותֵֹינוּ שֶׁתְּחַדֵּשׁ עָלֵינוּ שָׁנָה טובָֹה וּמְתוּקָה: נוהגין לאכול גם ראש איל או כבש זכר לאילו של יצחק או ראש של דג ויאמר זה: באכילת ראש כבש או דג אומר: יְהִי רָצוןֹ מִלִּפְנֵיקרא עוד...

לחצו כאן להורדה >>>

מנהגי ליל ראש השנה

ונוהגין לאכול תפוח מתוק בדבש ואחר שיאכל יאמר זה:

יְהִי רָצוןֹ מִלְּפָנֶיךָ יְהוָֹה אֱלהֵֹינוּ וֵאלהֵֹי אֲבותֵֹינוּ שֶׁתְּחַדֵּשׁ

עָלֵינוּ שָׁנָה טובָֹה וּמְתוּקָה:

נוהגין לאכול גם ראש איל או כבש זכר לאילו של יצחק

או ראש של דג ויאמר זה: באכילת ראש כבש או דג אומר:

יְהִי רָצוןֹ מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁנִּהְיֶה לְראֹשׁ וְלאֹ לְזָנָב:

באכילת התמרים אומר:

יְהִי רָצוןֹ מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם שֶׁיִּתַּמּוּ שוֹנְֹאֵינוּ וְאויְֹבֵינוּ:

באכילת הרימון אומר:

יְהִי רָצוןֹ מִלְּפָנֶיךָ יְהוָֹה אֱלהֵֹינוּ וֵאלהֵֹי אֲבותֵֹינוּ, שֶׁתַּרְבֶּה

זְכֻיּותֵֹינוּ כְּרִמּוןֹ:

באכילת הרוביא אומר:

יְהִי רָצוןֹ מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁיִּרְבּוּ זְכֻיּותֵֹנוּ:

באכילת הכרתי אומר:

יְהִי רָצוןֹ מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁיִּכָּרְתוּ שוֹנְֹאֵינוּ:

באכילת הקרא אומר:

יְהִי רָצוןֹ מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁתִּקְרַע רועַֹ גְּזַר דִּינֵנוּ,

וְיִקָּרְאוּ לְפָנֶיךָ זְכֻיּותֵֹנוּ:

באכילת הסילקא אומר:

יְהִי רָצוןֹ מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁיִּסְתַּלְּקוּ אויְֹבֵינוּ

וּמַשְטִֹינֵנוּ:

באכילת הדגים אומר:

יְהִי רָצוןֹ מִלִּפְנֵי אָבִינוּ שֶׁבַּשָּׁמַיִם, שֶׁנִּפְרֶה וְנִרְבֶּה כַּדָּגִים:

וכן נוהגין לאכול מיני מתיקה. יש נוהגין שלא לאכול בראש

השנה שום דבר חמוץ ואפילו לימענע (ציטרין) ונוהגין

ללמוד ד' פרקים ממסכת ראש השנה קודם ברכת המזון:

איתא בסדור הריעב"ץ שנכון ללמוד על שולחנו המאמר

הזה מספר הזוהר:

וּבַחדֶֹשׁ הַשְּׁבִיעִי. כְּמָא דְּאִתְמַר יומָֹא דְּראֹשׁ הַשָּׁנָה יומָֹא

דְּדִינָא דְּכָל עָלְמָא, דִּינָא תַּקִּיפָא וְדִינָא רַפְיָא. וַעֲשִיֹתֶם

עולָֹה וְהִקְרַבְתֶּם מִבָּעֵי לֵהּ, כִּשְׁאָר כָּל יומִֹין, מַאי וַעֲשִיֹתֶם

אֶלָּא בְּיומָֹא דָּא וַעֲשֵהֹ לִי מַטְעַמִּים כְּתִיב, כַּמָּה מַטְעַמִּים

וְתַבְשִׁילִין עָבְדִי יִשְרָֹאֵל בְּהַנֵּי יומֵֹי בְּעודֹ דִּמְקַטְרְגָא אָזֵל

לְפַשְׁפְּשָׁא בְּחובִֹין דְּעָלְמָא, וְעַל דָּא לָא כְתִיב וְהִקְרַבְתֶּם,

אֶלָּא וַעֲשִיֹתֶם. עולָֹה, וְלאֹ אִשֶּׁה עולָֹה. וְכֵן בְּכָל שְׁאָר

יומִֹין לָא כְתִיב אִשֶּׁה, בְּגִין דְּלֵית לֵהּ חֻלְקָא בְּכָל הַנֵּי יומֵֹי,

כָּל שֶׁכֵּןבְּהַאי יומָֹא דַּאֲנַן עָבְדִין מַטְעַמִּים וְתַבְשִׁילִין בְּלָא

דַּעֲתָא דְּסִטְרָא אַחֲרָא, דְּהָא יִצְחָק מְשַׁדֵּר לֵהּ לָצוּד צֵידָה

דְּחובִֹין דִּבְנֵי עָלְמָא וּלְאַיְתָאָה לְגַבֵּהּ, וּבְעודֹ דְּאִיהוּ אָזֵל

יִשְרָֹאֵל נָטְלִי עֵיטָא בְּרִבְקָה וְעָבְדִין כָּל אִנּוּן פֻּלְחָנִין וְכָל

אִנּוּן צְלותִֹין, מְזַמְּנִין שׁופָֹר וְתָקְעִין בֵּהּ בְּגִין לְאַתְעָרָא רַחֲמֵי,

וְהָא אוּקִימְנָא וַיָּבֵא לו יַיִן וַיֵּשְׁתְּ, דְּאָתֵי מֵרָחִיק, מִגּו אֲתָר

דְּחַמְרָא עַתִּיקָא וְשָׁתֵי וְאַטְעִים לֵהּ וְחָדֵי, וְאַחַר כָּךְ מְבָרֵךְ לֵהּ

בְּכַמָּה בִּרְכָאָן וְאַעֲבֵר עַל חובֹויֹ. מַה כְּתִיב אַךְ יָצאֹ יָצָא יַעֲקבֹ

וְעֵשָוֹ אָחִיו בָּא מִצֵּידו,ֹ טְעִין מִכַּמָּה טֻעֲנֵי, כְּמָה דְּאִתְמַר וְהָא

אוּקִימְנָא מִלָּה, וּבְגִין כָּךְ אִיהוּ יומָֹא דִיְבָבָא, וְקֻרְבָּנָא אִיהוּ

עולָֹה אַיִל אֶחָד כְּמָה דְּאִתְמַר בְּגִין אֵילו דְּיִצְחָק, וּשְעִֹיר עִזִּים

אֶחָד לְחַטָּאת שׁחַֹד לְסַמָּאֵל לְכַפָּרָא אַנְפּויֹ בְּגִין הַהוּא בְּכִיָּה

דְּאִיהוּ בָּכֵי בְּהַאי יומָֹא כֵּיוָן דְּלָא אִתְעֲבִד רְעוּתֵהּ וְהָא לְמַגָּנָא

צָד צֵידָה כְּמָה דְּאִתְמַר.

בָּרוּךְ ה' לְעולָֹם אָמֵן וְאָמֵן: