צום תשעה באב שנדחה

 

   

אני חילונית שמעולם לא צמה צום זה. השנה פספסתי את מועד תחילת הצום בשעתיים ולמרות זו החלטתי שאנסה לצום את שארית היום (ולמרות שאני חייבת לעבוד היום). האם יש בכך טעם? האם רצוי שאמשיך את הצום שעתיים לאחר שעת צאת הצום הרשמית על מנת לכפר על השעתיים שהחמצתי?


 

   

תשובה:

שלום רב!
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הזכות שלך כפולה ומכופלת ותזכי לראות בנחמת ציון וירושלים.

 

צומות קבועים,  כגון תשעה באב ושאר תעניות ציבור, נקבעו לפי תאריך מסויים, לפיכך התאריך עצמו הוא שקובע את הצום ואף במקום שאדם פספס חלק מהצום עדיין צריך להשלים עד סוף התאריך של הצום.

כמו כן, אין עניין להשלים אח"כ את השעתיים שפספסת מפני שהתאריך ט' באב כבר יעבור.

 

בהצלחה רבה

 

 

   

שלום רב!
כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה. הזכות שלך כפולה ומכופלת ותזכי לראות בנחמת ציון וירושלים.

צומות קבועים,  כגון תשעה באב ושאר תעניות ציבור, נקבעו לפי תאריך מסויים, לפיכך התאריך עצמו הוא שקובע את הצום ואף במקום שאדם פספס חלק מהצום עדיין צריך להשלים עד סוף התאריך של הצום.

כמו כן, אין עניין להשלים אח"כ את השעתיים שפספסת מפני שהתאריך ט' באב כבר יעבור.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.