האם ברכה זאת טובה לעת מצוקה?

בעידה שלנו נהוג להדליק נר לאליהו הנביא ולברך, האם ברכה זאת נכונה וטובה לעת מצוקה?

שאלה: בעידה שלנו נהוג להדליק נר לאליהו הנביא ולברך: ברוך אתה ה' אלוהינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר לכבוד אליהו הנביא הזכור לטוב יגן עלינו. האם ברכה זאת נכונה וטובה לעת מצוקה?

 תשובה:

שלום רב!
מנהגכם מנהג ראוי הוא, אך אין לברך על זה ברכה אפשר להגיד בפה שמדליקים לזכר אליהו הנביא אך לא לומר שום נוסח של ברכה.
בהצלחה רבה