דיבור באמצע תענית דיבור

      קיבלתי על עצמי תענית דיבור יום קודם לכן. מהבוקר שלמחרת ועד שאני אלך לישון. (לא שקיעה ולא צאת הכוכבים, שמעתי שיש עניין עד לשינה) במהלך היום בטעות אמרתי כמה מילים כמו : תודה, ברוך ה', "לא אחי". היו בערך3-4 פעמים כאלה במשך היום ומיד אחרי כל מילה נזכרתי והצטערתי. השאלה אם זהוקרא עוד...

 

   

קיבלתי על עצמי תענית דיבור יום קודם לכן. מהבוקר שלמחרת ועד שאני אלך לישון. (לא שקיעה ולא צאת הכוכבים, שמעתי שיש עניין עד לשינה) במהלך היום בטעות אמרתי כמה מילים כמו : תודה, ברוך ה', "לא אחי". היו בערך3-4 פעמים כאלה במשך היום ומיד אחרי כל מילה נזכרתי והצטערתי. השאלה אם זהו זה אומר שהייתי צריך להפסיק ולהתחיל ביום אחר. או אולי להמשיך מאותו רגע או שזה טפל לכל היום כי זה רק שתי מילים + שוגג. (בסופו של דבר המשכתי את התענית)

 

   

שלום רב!
אשריך שזכית לכזו תענית דיבור איכותית וארוכה, וידוע מה שכתב רבינו הגר"א באגרתו אודות תענית זו שהיא טובה יותר מכל תעניות וסיגופים שבעולם, ומה שבטעות אמרת כמה מילים לא קלקל את יום התענית שקיבלת על עצמך ואינך צריך להשלים אותה ביום אחר.

 

   

המשך לשאלה בעקבות תשובת הרב:

ברוך ה' עלה רעיון לקחת מספר אנשים ולחלק להם שעות קבועות ביום שבהם ישתדלו מאוד לשמור את לשונם, באופן שיהיו 24 שעות שבהן תהיה שמירת הלשון – למשךך 40 יום בל"נ. (לזכות רבנו שאינו נשוי עוד. שבמהרה יתחתן אמן.)

שאלתי היא: איפה ישנו מקור המורה על כך שקבלת ציבור והנהגה של כלל- גדולה הרבה יותר מאשר קבלה של יחיד לעצמו.
תודה מראש.

 

   

שלום רב לך!
בתורה אנו מוצאים במקומות רבים שיש מעלה מיוחדת בכל דבר שנעשה ברבים יותר מאשר אותו הדבר עצמו שנעשה על ידי היחיד. ולכן אמרו במשנה באבות פרק ג' משנה ו' עשרה שיושבין ועוסקין בתורה שכינה שרויה ביניהם שנאמר אלוקים ניצב בעדת קל. וכן לגבי תפילה אמרו חז"ל בברכות דף ח' מנין שאין הקדוש ברוך הוא מואס בתפלתן של רבים, שנאמר: הן אל כביר ולא ימאס, וכן בכל המצוות מבואר בחז"ל שברוב עם הדרת מלך, ולכן יש חשיבות גדולה לקיום כל המצוות בציבור, והטעם בזה הוא שהכוח של דבר שבקדושה שציבור עושה ביחד (וכל שכן עשרה שהם נחשבים עדה) יש לו כח גדול והקב"ה מבטיח שתפילותיהם ובקשותיהם לא ימאסו ולא יחזרו ריקם.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.