האם מותר לשנות שם משפחה בתעודת זהות?

   שמי סיגל מיום שנולדתי ובת"ז הורי כתבו סיגלית האם כדאי לשנות את שמי לסיגל? כמו כן, אבי נפטר לפני כמה שנים ואני מעוניינת לשנות את שם משפחתי (מנשואי הקודמים) לשמו, האם הדבר מותר?      שלום רב! השם הקובע לאדם הוא השם שנקרא על ידי הוריו כשנולד, ומה שכותבים אחר כך בתעודת זהות אינוקרא עוד...

  

שמי סיגל מיום שנולדתי ובת"ז הורי כתבו סיגלית האם כדאי לשנות את שמי לסיגל? כמו כן, אבי נפטר לפני כמה שנים ואני מעוניינת לשנות את שם משפחתי (מנשואי הקודמים) לשמו, האם הדבר מותר?

  

 

שלום רב!
השם הקובע לאדם הוא השם שנקרא על ידי הוריו כשנולד, ומה שכותבים אחר כך בתעודת זהות אינו משנה את השם המקורי, ולכן אינך צריכה להחליף את השם כי סיגל הוא השם שלך, אך אם זה מפריע לך שבתעודת הזהות כתוב סיגלית את יכולה לשנות את זה.

לשנות שם משפחה אין בזה שום בעיה ואת יכולה לעשות כרצונך