פגעתי באנשים ולא מוצא אותם היום, מה לעשות?

אני ילד בן 14 מתחזק, לפני שנה בערך הייתי עושה עבירות שבין אדם לחבירו(הלבנת פנים,לשון הרע) ועכשיו אני באמת מצטער על זה ואני לא יכול למצוא חלק האנשים שפגעתי בהם לבקש מהם סליחה. מה לעשות כדי שיתכפר לי(אם אפשר)?  שלום רב !בספר ארחות צדיקים מדבר באריכות על מקרים כאלו שאדם עשה חטא שבין אדם לחבירוקרא עוד...

אני ילד בן 14 מתחזק, לפני שנה בערך הייתי עושה עבירות שבין אדם לחבירו(הלבנת פנים,לשון הרע) ועכשיו אני באמת מצטער על זה ואני לא יכול למצוא חלק האנשים שפגעתי בהם לבקש מהם סליחה. מה לעשות כדי שיתכפר לי(אם אפשר)?

 שלום רב !
בספר ארחות צדיקים מדבר באריכות על מקרים כאלו שאדם עשה חטא שבין אדם לחבירו ואינו יודע למי וכיצד יגיע לאותם אנשים שחטא להם, ואצטט לך כאן קטעים אחדים מדבריו הקדושים: יש עבירות שבין אדם לחבירו, אשר הן קשות מאד לתקן ולעשות תשובה, כגון אדם שהורגל בגזל כל ימיו, ואינו יודע ממי גזל, או אינו יודע היכן הוא דר, או שמא הלך לו למדינת הים, או שמא אבדו המעות שיש לו להשיב.

בכל אלה הדברים וכיוצא בהם קשה בהם מאד התשובה, אך יש תקנה גדולה לתקן הכל. מתחילה ישוב החוטא בכל עניני התשובה, ויראה ויבין בכל חלקי התשובה, וימסור נפשו לעשות, והכל יעשה לשם שמים בכל כחו ובכל לבו בסתר ובגלוי, אז הקדוש ברוך הוא מקיל עליו עניני התשובה ומדריכו לדרך ישרה לתשובה, וכגון אם גזל ממון, הקדוש ברוך הוא יזמין לו ממון, ויפרע לנגזל, וירצנו, וימחול לו. ואם הרע לאדם בגופו או בממונו, יכניס לו הבורא, יתברך, רצון ואהבה בלבו עד שימחול לו, כמו שנאמר במשלי: "ברצות ה' דרכי איש גם אויביו ישלים אתו".

המבואר בדבריו שאתה צריך לעשות תשובה אמיתית לשם שמים בכל הלב, ואז הקב"ה ידאג שאותם אנשים ימחלו לך.

 כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

אז מה, זהו? יותר אסור לצחוק? תשובה עפ"י ההלכה

האם זה תקף גם ביחס לחיינו? קרא את ההוראות!

שלשה ספורים, סגולה אחת! אף פעם לא יזיק לדעת!

היכן נמצאת הבגרות האמיתית? אקטואלי להיום

אז שכחתי לענות אמן. מה כבר קרה? כנסו ותקראו ספור

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.