א-ל-ו-ל כבר כאן!

השקט השורר בבית הכנסת הופך את האוויר למתוח מעט. הקהל מטה אזנו כמו מצפה לדבר מה שאינו ידוע עדיין, ממתין לשמוע מפי החזן את הכרזת קידוש החודש מילה במילה. לשמוע את שם החודש הבא עלינו לטובה, ואז לשחרר אנחה, ׳ראש חודש קרב׳.

השקט השורר בבית הכנסת הופך את האוויר למתוח מעט. הקהל מטה אזנו כמו מצפה לדבר מה שאינו ידוע עדיין, ממתין לשמוע מפי החזן את הכרזת קידוש החודש מילה במילה. לשמוע את שם החודש הבא עלינו לטובה, ואז לשחרר אנחה, 'ראש חודש קרב'.

השקט השורר בבית הכנסת הופך את האוויר למתוח מעט. הקהל מטה אזנו כמו מצפה לדבר מה שאינו ידוע עדיין, ממתין לשמוע מפי החזן את הכרזת קידוש החודש מילה במילה. לשמוע את שם החודש הבא עלינו לטובה, ואז לשחרר אנחה, 'ראש חודש קרב'. והפעם, הכל שונה, הכל אחר.

משהו מרצין בחלל. "ראש חודש אלול יהיה ביום….". והפנים, איש אל רעהו מהורהרות קמעה. 'אלול בא'. "מלפנים כאשר ידעתי", כתב אביר המוסר מרנא רבי ישראל סלנטר, "כל איש אחזו פלצות מקול הקורא קִדוּש אלול".

וכיום, כשהרעדה כמעט נמוגה ונעלמה, כשהלב מתעפש במחסנים של קור, הם הבולטים בקידוש האלול. מתנועעים בדבקות, שופכים את ה"חודש אלול יהיה" בדבקות מאירה. זהו החודש שלהם.

בשבוע הבא הם יארזו את התיק, ובעיקר את הספרים, ויצעדו עם ים לומדי התורה אל עבר היכלי הישיבות.

והשחור-לבן הזה שוב ימלא את הרחובות, גודשים את העולם באור יקרות. הולכים אל הישיבה. בחורי אשכנז, לצד חכמי המזרח, זה לצד זה צעדים בסך וספריהם בידיהם. התורה-אחת היא. וביניהם, פנים חדשות.

אלו אשר מתחילים את שנתם בישיבה זה עתה- מתחילים את חייהם האמיתיים. צא ובדוק בכל העולם כולו אם תראה עיניים נוצצות כעיניהם. אינו דומה זמן קיץ או חורף ל'זמן אלול'. בכור ההיתוך הישיבתי נצרף האלול ומקבל פנים חדשות. 'אלול' הופך לקריאה אחת גדולה הבוקעת מהיכלי התורה ומציפה את העולם כולו במשהו זך ונקי, בטוהר אינסופי: א-ל-ו-ל.

השאגה האלולית, יסודותיה בבית המדרש, במקיימים עולם ומלואו. אין להם לא מלחמות עולם ולא תקציבים, לא בחירות ולא חפצי הגשם. יש להם תורה.

העולם מאט את מעופו עד כדי עצירה מוחלטת בפתח בית המדרש, כי שם, אין לו דריסת רגל אפילו כמלוא נימה. המנגינה המוסרית הפורצת מן הלב העולה על גדותיו מתפזרת בחלל.

תווים תווים של נימי הנפש הדקים מנגנים את מנגינת המוסר המתחזקת והולכת. הסטנדר יתנועע כמו מעצמו, ודפי הספר יצהיבו משימוש מכאיב. "מן הטובות אשר היטיב השם יתברך עם ברואיו", הצליל הרגיש והנוגה הזה, מתערבל עם הקולות שזה עתה הולחנו אי שם בעמקי הנפש, מייצר שאגה אדירה, בונה חיים חדשים, "כי הכין להם הדרך לעלות מתוך פחת מעשיהם".

שנה שלמה הם חיכו לרגע הזה, והוא כאן, במלוא עצמתו, ניצב אל מול פניהם המשתוקקות. "כל השנה צריך האדם להרגיש כמו באלול", אמרו במוסר, "ובאלול, הרי הוא אלול!". ריח ההתחדשות מכה בפנים כמו טל תחיה על פרח ישנוני, חודש חדש עולה על העולם, מכשף את הבריאה.

 'שלום' יאמרו זה אל זה. 'שלום' אחר, של אלול. כי אין להם עוד דבר אחר, מלבד תורה אחת ואלול אחד. הבט בתוך העיניים האלה שרק כעת סגרו את הספר לאחר שעות צלילה מתוקות, הבט בהם, ותראה משמעותו של חודש. שלושים יום לפני בואם אל המשפט, והמלך בעיר. הם חיים אותו, מרגישים אותו קרוב. שם, בתוך הקודש,

גשמיות התבל לא מצליחה לגרד מן התחושה הנצרכת. שם תראה את ההכנה אל שנה חדשה, שנה מלאת ברכה ואושר. שנה של תקווה. משם בא אור לעולם,

משם ירד לבריאה הטוב האמיתי. העולם כולו ניזון מאותה יצירה מופלאה הנשפכת מגדות בני התורה, ובחוץ גם יזכו לטעום מעט מן העונג העילאי הלזה. פשוטי עם ועמלי יום,

עוסקים בצרכי ציבור ושאר עמך ישראל. ירעדו זה אל זה –אלול בא. השופר יסלסל י\ויאמר כי החודש הזה, הוא ההכנה אל הבאות. הרוחניות תפעפע בכל פינה, שהרי אלול יש פעם אחת בשנה, ושנת הא אלפים תו שין סמך טית, יש רק פעם אחת בחיים.

עזוב את השמש היוקדת, לך אל היכלי התורה-הצל, ראה דרכיהם וחכם.

כי א-ל-ו-ל כבר כאן.