סליחות בבית זה בסדר או שאני ממש חייב ללכת לבית הכנסת?

האם אפשר לומר את הסליחות של חודש אלול מבלי ללכת לבית הכנסת , מתי והאם אפשר כמה פעמים אבל לא כל יום בחודש אלול?

שאלה:

האם אפשר לומר סליחות בבית במהלך חודש אלול מבלי ללכת לבית הכנסת?
מתי והאם אפשר לומר את הסליחות רק כמה פעמים, אבל לא כל יום במהלך חודש אלול?

תשובה:

שלום רב!
לכתחילה יש להשתדל לומר סליחות עם הציבור.
מפני שתפילת הציבור מתקבלת ביותר.
סיבה נוספת לומר סליחות דווקא עם הציבור היא מפני שכך יכולים לומר קדיש וי”ג מידות של רחמים.

כאן המקום להזכיר שאסור לומר את תפילת ה'קדיש' ביחידות.

'קדיש' אומרים רק במניין של עשרה גברים יהודים בני 13 ומעלה.
אפילו בבית העלמין אין לומר קדיש אלא בעשרה.

כמו כן אין לומר את י"ג מידות של רחמים ביחיד, אלא רק במניין.

י"ג מידות הן "ה' ה', א-ל, רחום, וחנון, ארך אפים, ורב חסד, ואמת, נוצר חסד לאלפים, נושא עוון, ופשע, וחטאה, ונקה.

עם זאת, מי שאומר סליחות ביחידות יכול לומר את י"ג המידות עם טעמי המקרא, אם הוא מכיר את טעמי המקרא.

אפשר לומר בדרך של קריאה בעלמא, ולא בדרך של תפילה וזעקה לבורא העולם, אלא רק במניין.

וכתוב בספרים הקדושים שהקב"ה כרת ברית עם ישראל שבכל פעם שהם יזכירו את י"ג מידות במניין, ויכוונו את פירוש המילים הללו, מובטח להם שתהא תפילתם נשמעת.

סליחות בבית – עדיף שלא!

ולכן חשוב מאוד לומר את הסליחות דווקא עם הציבור בבית הכנסת.
ואפילו מי שיש לו זמן קבוע באותו עת ללמוד תורה, ימעט מלימודו כדי לומר סליחות.

אך אם אינו יכול לומר בציבור, רשאי לומר סליחות בבית ביחידות, ואת הי”ג מידות של רחמים יאמר עם טעמי המקרא כקורא בתורה.

ואם אינו יודע את טעמי המקרא, ידלג מ”ויעבר ה' על פניו וכו'"… עד "וחטאה ונקה” וכן ידלג את הבקשות שאומרים בלשון ארמית [כגון “מחי ומסי וכו'”]

ואפשר לומר כל יום פעם אחת את הסליחות, ומנהג הספרדים לאומרן בכל חודש אלול.

האשכנזים נוהגים לומר סליחות רק בשבוע הסמוך לראש השנה, ובעזרת ימי תשובה.

 

כאן תוכל להפנות לרב את שאלתך, הרב ישתדל לענות בהקדם האפשרי.
התשובות נשלחות ישירות למייל השואל. לשליחה יש למלא את הטופס המופיע כאן:

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים