אנחנו מחכים לך!

רוצים לדעת עוד על ישיבה?רוצים לדעת מהי ישיבה?רוצים לדעת איזו מסגרת מתאימהבדיוק עבורכם?מעונין בשיעורי ערב בגמראבמסגרת מדרשיה? לפרטים:אהרון ידלר050-4141386

רוצים לדעת עוד על ישיבה?
רוצים לדעת מהי ישיבה?
רוצים לדעת איזו מסגרת מתאימה
בדיוק עבורכם?
מעונין בשיעורי ערב בגמרא
במסגרת מדרשיה?


לפרטים:
אהרון ידלר
050-4141386