חייל, שפר הופעתך

יש לך זימון לבית המשפט. בעוד פחות מחודש תתייצב לפני בורא העולם, שיחרוץ את גורלך לשנה הבאה. בוא ננסה לשפר את העמדה שלנו רגע לפני שאנחנו מתייצבים.

מתנה גדולה נתן הקדוש ברוך הוא לברואיו. חודש אלול. זהו החודש האחרון בשנה, המסתיים בערבו של ראש השנה. צדיקי הדורות נהגו לכנות את אלול "חודש הרחמים והסליחות", והדגישו חזור והדגש, כי בחודש זה שערי השמים פתוחים, והקדוש ברוך הוא מקבל את השבים אליו בלב שלם, יותר מבשאר ימות השנה.

 

לא פעם בוחרים אנשים ללכת בדרך של "או הכל או כלום".

 

"אני כבר לא אהיה צדיק גדול. לא יצא ממני בבא סאלי, נכון? אז למה לנסות בכלל? תן לי להמשיך להתנהג איך שבא לי, התייאשתי מלשפר את מעשי".

 

זו טעות חמורה. כל אדם, בכל מצב, בכל מקום ובכל גיל, יכול וצריך לשפר את מעשיו לפני יום הדין. תארו לעצמכם גנב סדרתי שמוזמן לבית המשפט, ורגע לפני שהוא נכנס הוא 'מפלח' תפוח עץ מדוכן בשוק הסמוך לבית המשפט. אם השופט ידע על כך, הוא יכעס מאוד. לא רק שאתה גונב, אתה עוד עושה את זה בדרך לבית המשפט?

 

אז נכון, אנחנו באים לפני בורא עולם עם רזומה לא כל כך זוהר. חלק מאתנו עשו מעשים לא הכי מושלמים בלשון המעטה. אבל לפחות בואו נראה לו שאנחנו מכבדים את בית המשפט, שאנחנו באים לפחות עם רצון להשתפר, ולו במעט.

 

נוכל לקבל על עצמנו קבלה קטנה, פרק תהילים ביום למשל, או אולי להקפיד לתת מטבע לצדקה לפחות פעם בשבוע. אפשר גם לקבל על עצמנו להקפיד לקרוא מדי בוקר את הפרשה הראשונה של קריאת שמע, או להדליק נרות בערב שבת. כל אחד לפי כוחו ויכולתו. מדובר בקבלות קטנות, שקל לקיים אותן ואפשר לבצע אותן גם בלי לשנות את אורח החיים ולעבור להתגורר במאה שערים.

 

ובזכות הקבלה הטובה, נזכה כולנו להיכתב לשנה טובה ומתוקה, יחד עם כל בית ישראל.