נער בן 13 סיים את הש"ס ביום הבר מצווה

מתפללי ציון הרשב״י ובאי אתרא קדישא מירון, עמדו משתאים שעה ארוכה לנוכח המסיבה החגיגית הבלתי- שגרתית , שהתקיימה בבוקרו של יום שישי, ערב ש״ק פרשת שופטים.

היה זה לאחר תפילת שחרית, במחיצתו של כ"ק מרן אדמו"ר מתולדות אהרון שליט"א. הבחור מאיר יהודה הופמן נ"י, עלם צעיר שנעשה בו ביום בר מצווה, סיים את הש"ס כולו כשהוא ישוב לצד כ"ק אדמו"ר שליט"א.

התרגשות בקרב הקהל הייתה גדולה מאוד, שכן באותו יום חלה שמחת בר המצווה של הנער – ואירוע מרגש ומרנין של סיום לימוד הש"ס היה 'בעיתו ובזמנו'.

אביו של חתן הבר מצווה, הרה"ח ר' שלום גימפל הופמן, זכה לשבחים מכל המשתתפים, לאות הוקרה והערכה של שהוא מדרבן את ילדיו היקרים ללמוד ולהגות בתורה הקדושה ללא הרף, ומשום כך זכה לסייעתא דשמיא מיוחדת, שביום היכנס בנו לעול תורה ומצוות, זכה לסיים את הש"ס.