שהרוצח ירקב בכלא

פאות ארוכות צומחות מצדעי ראשו של הרוצח ישי שליסל, זה לא אומר שהוא שומר מצוות • זה גם לא אומר שלצועדים במצעד, יש סיבה לגאווה.

 

בשבוע שעבר קרה משהו חמור מאוד. יהודי, בן לאברהם יצחק ויעקב, יצא מביתו מתוך מטרה לרצוח יהודים אחרים. בפעם השניה, עשר שנים אחרי שעשה זאת בפעם הקודמת, הגיע שליסל אל שולי מצעד הגאווה שהתקיים בירושלים, שלף סכין ארוכה מכיסו ודקר שמונה בני אדם. ימים אחדים לאחר מכן, מתה שירה בנקי בת ה-16 מפצעיה, וברגע זה הוכתר ישי שליסל כרוצח.

רבים טועים לחשוב כי מעשיו של ישי שליסל נעשו בגלל שהוא דתי קיצוני, חלקם מנסים להטיל את האשמה על הציבור הדתי והחרדי בכללותו. אולי הגיע הזמן שנעשה קצת סדר בדברים.

ישי שליסל אינו דתי קיצוני, הוא גם לא חרדי קיצוני. לראיה: הוא עובר בשאט נפש, בפרהסיה ובלי מורא, על מצווה מפורשת מעשרת הדברות: "לא תרצח".

וכי ניתן לומר על אדם שמחלל שבת שהוא דתי? ברור שלא. אפשר לומר על אדם שרוחץ בבריכה מעורבת שהוא חרדי? כמובן שלא!

כמובן שעל רוצח אי אפשר לומר שהוא חרדי.

אמור מעתה: הרוצח ישי שליסל, בתלבושת חרדית, פרץ למצעד הגאווה ודקר למוות את שירה בנקי.

נכון, שליסל קיבול חינוך דתי, הוא למד במוסד ממלכתי דתי, ולאחר מכן בישיבות קדושות. הוא בא ממשפחה שומרת מצוות, מקפידה על קלה כבחמורה, אביו יהודי תלמיד חכם, כך גם אחיו.

אבל למרבה הצער הוא חצה את הקווים, ועבר לצד השני. בדיוק כמו הרבה מאוד יוצאים בשאלה, מפורסמים יותר ומפורסמים פחות. זה קורה במשפחות הכי טובות, למרבה הצער, ואין שום דרך לעצור את זה. כל אדם אחראי בסופו של דבר למעשיו, והוא זה שייתן דין וחשבון עליהם בבוא העת והזמן.

לצד הבהרת הדברים בחומרתו של מעשה הרצח, לא נוכל להימנע גם מהבהרת הדברים לגבי מעשי התיעוב שבהם התגאו הצועדים.

התורה קדושה, זו שנכתבה על ידי משה רבנו, כשהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הכתיב לו מילה במילה ואות אחרי אות, אומרת בצורה הכי ברורה. משכב זכר עם זכר הוא מעשה אסור, מעשה מתועב!!

אם בית המקדש היה קיים, והסנהדרין היתה יושבת על מכונה, היינו לוקחים את כל אותם חוטאים, שיודעים שמדובר בחטא, ולאחר שהתרו בהם ממשיכים לחטוא, ומעמידים אותם לדין.

שלא תטעו לחשוב אחרת.

הדת היהודית לא מגלה ואינה יכולה לגלות שום הבנה לחטא חמור זה. מה שאסור אסור. כמו שאי אפשר לגלות הבנה לחילול שבת או למעשה רצח, אי אפשר לגלות הבנה למשכב זכר. חד וחלק. האיסור הזה נכתב בתורה במילים ברורות ונחרצות. אין פה מקום לפרשנויות!

א-ב-ל!!

בדיוק כמו שברור לנו שמשכב זכר הוא חטא חמור שאין לו כל הצדקה בעולם, ברור לנו גם שעונשו של החוטא נגזר רק על ידי הסנהדרין, רק לאחר חקירות ודרישות, לאחר קבלת עדות, לאחר שהוכח למעלה מכל ספק שהחטא התבצע מתוך ידיעה ברורה שזהו מעשה אסור וכו'.

חז"ל מגלים לנו שאפילו הסנהדרין, לה היתה הסמכות לפסוק ולבצע עונשי מוות, לא השתמשה כמעט בסמכות הזאת. אם היו מוציאים להורג אדם פעם בשבעים שנה, היה בית הדין הזה מכונה "סנהדרין קטלנית", בלשון גנאי וביקורת על כך שהוא לא חס על חיי הנידונים.

יתרה מזאת, אם הסנהדרין היתה קיימת היום, ישי שליסל בעצמו היה נידון למוות ומוצא להורג, בשל מעשה הרצח שביצע. לרצוח חוטא ללא משפט, הוא איסור חמור של רצח, כמו כל מעשה רצח אחר.