מדריך לענייני שעטנז יחולק לנוסעים לאומן לראש השנה

כידוע אלפי הנוסעים שוכרים מקומות לינה בבתי הנכרים ללון לעיתים בקור מקפיא בשל בעיות מזרני השינה, הכרים והשמיכות העשויים מבלאי בגדים שלרוב מעורב בהם שעטנז, ומאידך רבים הם הנכשלים בזה המעדר ידיעה ואף רוכשים מתושבי המקום פריטי לבוש שונים בשל הקור העז. בימים האחרונים נועדה משלחת רבני וחשובי קהילות ברסלב עם רבני 'הועד למניעת שעטנז'קרא עוד...

כידוע אלפי הנוסעים שוכרים מקומות לינה בבתי הנכרים ללון לעיתים בקור מקפיא בשל בעיות מזרני השינה, הכרים והשמיכות העשויים מבלאי בגדים שלרוב מעורב בהם שעטנז, ומאידך רבים הם הנכשלים בזה המעדר ידיעה ואף רוכשים מתושבי המקום פריטי לבוש שונים בשל הקור העז.

בימים האחרונים נועדה משלחת רבני וחשובי קהילות ברסלב עם רבני 'הועד למניעת שעטנז' שע"י בד"צ העדה החרדית וצוות המפקחים, בכדי לבחון פתרונות אפשריים ולעורר על עוון חמור זה המעכב את תפילת הרבים ח"ו כידוע מרבנו בחיי.

במפגש המיוחד הובאו נתונים על היקף הבעיה בארצות אוקראינה ועל דרכי ההתמודדות האפשריות. לאחר דיון ארוך הוחלט על ידי רבני הועד באופן חריג, להוציא עבור ציבור הנוסעים מדריך הלכתי מפורט, המזהיר על הבעיות המצויות ומכיל הוראות למעשה במצבים השונים ופסקי הלכה מחבר הבד"צ הגאון רבי יעקב בלוי שליט"א, מחבר ספר 'בגדי ישע' על הלכות שעטנז ומי שידיו רב לו בהלכות חמורות אלו.

בימים אלו שוקדים רבני 'ועד למניעת שעטנז' על מציאת מענה הלכתי למכלול הבעיות המצויות שיובאו לידיעת הציבור, ובוחנים אפשרות להקמת מעבדה מקומית לאור הממצאים החמורים. רבני הקהילות שיבחו את פעילות הועד והחליטו לשוב ולעורר את הציבור להינצל ממכשול בפרט בימי הדין והרחמים הבעל"ט.