שנה ל"צוק איתן": הסיכומים והלקח היהודי

לא בכוח הזרוע אנו בוטחים, ואף לא בזכות תמיכת האומות, שאף היא התבררה בשנה האחרונה כמשענת קנה רצוץ. בטחוננו בצורנו, כוחנו בתורתנו ובתפילתנו, ובפרט באמונת –אומן בבורא יתברך,

שנה לסיום מבצע "צוק איתן" בעזה – ומכל הסיכומים של ה"מומחים" והפרשנים, עולה הערכה אחת ברורה: שום דבר עקרוני לא השתנה. נכון, ישראל הגבירה באחוז מסויים את מה שנקרא "ההרתעה", אבל גם זה לזמן מוגבל, לטווח שאורכו אינו ידוע, אבל הכל מסכימים שלא מדובר בשנים, ודאי לא בשנים רבות. ההרתעה שהושגה צפויה להתפוגג – וצה"ל כבר נערך למבצע/מלחמה הבא/ה, שלא נדע.

 

רבים, בעיקר בימין הישראלי, ציפו וגם טענו שוב ושוב, שמהלך צבאי בתוך רצועת עזה יביא בעקבותיו למצב של "ותשקוט הארץ", אם לא לארבעים שנה לפחות למספר שנים טובות. למרבה הצער הם התבדו שוב. עוד בטרם חלפה שנה, חמאס חזר לחפור מנהרות ולהתחמש לקראת הסיבוב הבא, אנשי ארגונים אחרים כבר ירו מרצועת עזה טילים לשטח ישראל, ומה שהחל כ"טפטופים" – לא ישאר בהם לצערינו. ההערכה המפוכחת, כמעט הקולקטיבית, היא שרצועת עזה תמשיך להטריד את ישראל בעתיד.

 

ועכשיו ישובו אנשי "כוחי ועוצם ידי", ויאמרו כי הכל משום שישראל מגדירה לעצמה שכיבוש עזה לא בא בחשבון, משום שאחרי הכיבוש צריך להישאר שם, מה שגובה מחיר יקר וכואב, כזכור לכולנו מן הסבבים הקודמים בעזה ומ-18 שנות שהות צה"ל בלבנון. אשר על כן, כל שנותר לה הוא לנסות לנסות "להרתיע" את חמאס – מה שמצריך מפעם לפעם מבצעים ומלחמות נוספות, כדי "לשמר את ההרתעה" וחוזר חלילה.

 

מאידך, מבצע "צוק איתן" הוכיח, כי האפקטיביות של כוח צבאי שפועל נגד "כוח צבאי" אחר שנמצא בתוך שטח בנוי ומסתתר בבתי אזרחים, לא יכולה להיות גבוהה, ועל כן (כפי שטען לאחרונה הפרשן הצבאי רוני דניאל), אם רוצים לשפר את המצב – צריך להביא למצב של גירוש אוכלוסיה מבתיה, אבל הכל יודעים שזה מצב לא פשוט וממושך, שבסופו של דבר מתפרש כלא יעיל ובנוסף גובה מחיר תמידי של דם יהודי.

 

שנה מאז סיום המצע ונראה שדבר לא השתנה. הלקח היחיד שצריך עם ישראל ללמוד, הוא ש"לא בחיל ולא בכוח כי אם ברוחי".

 

אנו נזכרים בדברים ששמענו לפני שנה ממעורר הלבבות הרה"ג רבי שלמה לוינשטיין שליט"א, שאקטואליותם לא רק שלא פגה, אלא אף גוברת לאור הסיכומים הלא מרנינים של הפרשנים הצבאיים:

 

הגה"צ מייזליש הי"ד בספרו מביא אודות הנאמר במקרא אותו נאמר בתפילות הימים הנוראים: "כה אמר ד' מלך ישראל וגואלו אני ראשון ואני אחרון וכו' ", ובספרים הקד' נאמר כי "בהמה נקנית במשיכה", וביארו זאת בשני אופנים: או על ידי שהכישה ורצה לפניו, או שהוא קורה לה והיא באה, והחילוק ביניהם בשתי דברים: "הכישה" כרוך בכאב, ואילו "קורא לה" אינו כרוך בכאב, והחילוק השני היכן עומד בעל הבית, שכשעומד מאחוריה מכיש אותה והיא בורחת מפניו מפני המכה, וכשהוא קורא לה עומד לפניה וקורא לה אליו.

 

אומרת כנסת ישראל לרבש"ע: משכני אחריך נרוצה, תמשוך אותנו, רבש"ע, אבל שנהיה אחריך ואתה לפנינו, קורא לנו ואנו באים, ולא נצטרך שתכיש אותנו מאחור חלילה, שנרוץ לפניך ולא אחריך, וע"ז אומר הקב"ה: "כה אמר ד' מלך ישראל וגואלו", בהיותו מלך, שאתם תקבעו איך תהיו אם אני ראשון או אני אחרון – אחריכם .

 

במשך חודש שלם של "צוק איתן", כפי שזכור לכולנו, ראינו חסדים גדולים של הקב"ה עמנו, אין חולק שבתקופה זו היה כאן – קורא לה והיא באה, ולא מעט היתה גם הכשה במכות כואבות פה ושם, עכשיו השאלה כמה נמשיך "ביאה" זו, האם חשנו בחיזוק לבוא יותר בזמן לתפילה ולהתחזק להתקרב יותר לבוראנו, או שמחכים אנו שיהיה חלילה "הכישה במקל", ואז לא יהיה קל.אחרי שנה, עלינו לחזק בליבנו את ההכרה בכך שכל המאורעות המתרחשים עמנו אינם אלא קריאה מהבורא עולם, לשיפור מעשינו ולהתקרבות אליו יתברך.

 

לא בכוח הצבאי אנו מתקיימים בארץ ישראל, ככבשה בין שבעים זאבים (שאנו רואים בחלחלה מדי יום ביומו עד היכן מגיעה אכזריותם החייתית, זה כלפי זה), לא בכוח הזרוע אנו בוטחים, ואף לא בזכות תמיכת האומות, שאף היא התבררה בשנה האחרונה כמשענת קנה רצוץ. בטחוננו בצורנו, כוחנו בתורתנו ובתפילתנו, ובפרט באמונת –אומן בבורא יתברך, שומר ישראל שמור שארית ישראל מכל צר ואוייב.