לפני כמה זמן חרב בית המקדש?

כמה זמן עמדו בתי המקדש על תילם? מי בנה אותם? ומתי בכלל הייתה גלות בבל? קבלו סקירה היסטורית מקוצרת על ימי בית המקדש

בית המקדש הראשון הוקם על ידי שלמה המלך על פי מסורת חז"ל בשנת ב' אלפים תתקכ"ח (שנת 832 לפני הספירה).

 

על פי חז"ל, בית ראשון עמד על תילו 410 שנה עד לחורבנו על ידי מלך האימפריה הבבלית נבוכדנצר.

 

הבית הוקם באתר אותו רכש דוד המלך, אביו של שלמה מארוונה (ארנן) מלך היבוסים שהתגוררו באותה תקופה בסביבות ירושלים. את האתר בו היה גורן, רכש דוד המלך כפי שמסופר בספר שמואל ב (פרק כד) ב-50 שקלים עם הבקר שהיו בו אותם העלה דוד לעולה. באמצעות העלאת העולה, הצליח דוד לעצור את המגיפה שהשתוללה בעם באותו זמן ואשר נגרמה בעקבות כך שדוד המלך רצה למנות את עם ישראל.

 

דוד המלך היה מעוניין לבנות את בית המקדש בעצמו אך לא עשה זאת לאחר שהקב"ה אמר לו לא לעשות זאת. בספר דברי הימים דוד אומר שהסיבה לכך הינה בעקבות כך שהוא שפך דמים רבים ועל כן הוא לא מתאים להקמת בית שמטרתו היא הבאת שלום בעולם. למרות זאת, דוד הצליח להעלות ארון ברית ה' לירושלים מחד ומאידך, למנות את שלמה ולהעניק לו חומרי גלם וכספים רבים אשר סייעו בהקמת הבית.

 

בית המקדש הינו משכן הקבע של עבודת הקורבנות בארץ ישראל. עד לאותה תקופה בה הוקם הבית, עבודה זו נעשתה במשכן אשר נדד עם עם ישראל עוד בהיותו במדבר ולאחר מכן, לאחר שעם ישראל כבש את ארץ ישראל, המשכן חנה בשילה (בימי עלי הכהן ושמואל הנביא), בנוב (עיר הכנהנים) ובגבעון שם העלה שלמה המלך קורבנות לפני בניית הבית.

 

בית המקדש הראשון נחרב 410 שנים לאחר הקמתו כאמור על ידי נבוכדנצר הבבלי. במהלך 410 שנים אלו עם ישראל חווה עליות ומורדות כפי שמסופר בספרים מלכים ודברי הימים ובנביאים השונים: ישעיהו, ירמיהו ועוד. בתקופה זו התפצלה המלוכה ועם ישראל הפך לשני ממלכות, ממלכת יהודה (השבטים יהודה ובנימין) וממלכת ישראל. בתקופה זו גלו עשרת השבטים (למעט יהודה ובנימין) על ידי סנחריב מלך אשור והתרחשו מאורעות משמעותיים רבים אחרים.

 

עם חורבן הבית בט' באב, ולמעשה כבר בעשרות השנים שקדמו לאירוע זה, מסופר בספר מלכים כיצד הוגלו יושבי יהודה לבבל. בבבל קם המרכז היהודי העתיד להיות המשפיע ביותר בקרב העם היהודי למשך כאלף וחמש מאות שנים, מאז חורבן בית ראשון ועד לסוף תקופת הגאונים (ראשי הישיבות שהיו בבבל).

 

במשך שבעים שנה היה בית המקדש חרב. במהלך שבעים השנים הללו, ממלכת בבל נכבשה על ידי הממלכה הפרסית ומלך פרס, כורש, החליט לאפשר ליהודים להקים את בית המקדש השני (כמסופר בספר עזרא ובסוף ספר דברי הימים ב).

 

על פי המסופר בספר עזרא ובספר נחמיה, היו מספר עליות מבבל והיהודים שעלו נאלצו להתמודד עם אויבים מבית ומחוץ עד להקמת בית המקדש השני.

 

על פי חז"ל, בית המקדש השני הוקם בשנת 350 לפני הספירה והוא עמד על תילו בסך הכל 420 שנה.

 

בתקופה זו של הקמת בית המקדש השני, פסקה הנבואה בעם ישראל וההנהגה עברה לאנשי כנסת הגדולה (כפי שמפורט בפרק א של מסכת אבות). הנביאים האחרונים חיים בתקופה זו (חגי, זכריה ומלאכי אשר נבואותיהם מופיעים בספר תרי עשר) ולאחר מכן החכמים הם אלו שמנהיגים את האומה.

 

בתקופת בית שני ידע עם ישראל (שרובו אגב נשאר בגולה) תלאות שונות. בין היתר נצחונם של החשמונאים על היוונים שהתחולל כמאה ושמונים שנה לאחר הקמת הבית, חיסול החשמונאים על ידי הורדוס ועלייתו לשלטון ועוד. הורדוס אגב הוא זה ששיפץ את הבית השני ועל הבית אחרי שיפוץ זה אומרים חז"ל "מי שלא ראה בנין הורדוס לא ראה בנין יפה מימיו" (בבא בתרא דף ד).

 

בית שני חרב לדאבוננו בשנת 70 (לפני 1945 שנים) ועל פי המשנה במסכת תענית, גם חורבן זה התרחש בט' באב.

 

בית המקדש השני חרב על פי חז"ל בעקבות שנאת חינם. חז"ל גם אומרים שבדור שבית המקדש השלישי לא הוקם, ניתן לראות כאילו הוא שוב חרב היות ואם עם ישראל היו בדרגה בה ניתן לבנות שוב את בית המקדש, הוא היה מוקם שוב. האם אנו עושים די כיום כדי שחורבן זה לא יחזור על עצמו ובית המקדש שוב יבנה?