לימוד גמרא – אפשר למכור משאית שעתיד לקבל בירושה? שיעור 57

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף טז. ועד אימת ניחא ליה – דף טז: משום כדי חייו. בשיעור זה הרב ניו מלמד האם אפשר למכור חפץ שלא שייך לך, ואם אתה מתכוון לקנות אותו האם הדין משתנה.