לימוד גמרא – קבלת כסף לבר מצוה, למי הוא שייך? שיעור 36

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף יב. מתני׳ – דף יב: זהו גדול. בשיעור זה הרב ניו מלמד את הדין במציאת שמצא ילד קטן למי היא שייכת, ומה יהיה הדין במקרה שאדם אחר לקח מהקטן את המציאה שמצא.