לימוד גמרא – אפשר לקנות בית ליום אחד? שיעור 45

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף יד. אמר שמואל – דף יד. – דף יד. ארעא ליומיה. בשיעור שלפנינו הרב ניו מבאר על מי מוטלת האחריות לכתוב בצורה הברורה ביותר שטר מכל סוג שהוא.