תכניסו את היד לכיס

על המעלות המיוחדות של נתינה וחסד.