נתוני משרד החינוך מראים גידול מבורך במערכת החינוך החרדית

בשנת הלימודים שהסתיימה כל ילד שלישי בישראל למד במסגרת חינוך חרדית

על פי הנתונים ב- 2001 עמד החינוך החרדי על 26 אחוזים בלבד. יו"ר ועדת הכספים חה"כ הרב משה גפני: התוצאות המבורכות היו צפויות היות והחינוך החילוני נמצא בשפל תחתית סולם המדרגה של החינוך בעולם.

כל ילד שלישי בישראל לומד במסגרת חינוך חרדית, כך עולה מנתונים של משרד החינוך. הנתונים מראים כי החינוך החרדי בשנת הלימודים שהסתיימה זכה בגידול מבורך, זאת חרף הקשיים שמעלים משרדי הממשלה השונים חדשים לבקרים.

לפי נתוני משרד החינוך, בשנת הלימודים הקודמת, כל תלמיד שלישי בגני הילדים במגזר היהודי למד במסגרת חרדית. זאת, לעומת כ- 47% במסגרות של המגזר הממלכתי, וכ- 20% בממלכתי-דתי. לשם השוואה, ב- 2001 עמד חלקו של החינוך החרדי על כי – 26%, לעומת כ- 53% במגזר הממלכתי.

יו"ר ועדת הכספים חה"כ הרב משה גפני אמר בתגובה לנתוני משרד החינוך, כי הנתונים מראים על תוצאות מבורכות שהיו צפויות, משום שהחינוך החילוני נמצא בתחתית סולם המדרגה של החינוך בעולם, זאת משום שלא מקנים במערכת החילוני ערכים לתלמידים ולתלמידות, ומשום כך מעדיפים ההורים לשלוח את ילדיהם למסגרות החינוך החרדי והתורני.

הרב גפני הוסיף וציין, כי העדפת ההורים לחינוך החרדי מגיעה גם בעקבות הסקרים שמראים כי גם במקצועות הכלליים, מערכת החינוך החרדית הינה הטובה ביותר.

הרב צבי בוימל המשנה למנכ"ל החינוך העצמאי אמר בעקבות הנתונים, כי מטרת החינוך העצמאי מאז הקמתו בידי גדולי ישראל, הייתה לתת מענה לכל ילד בכל מקום ואתר שירצה ללכת בדרך ישראל סבא, וכל ילד שירצה לומר "שמע ישראל" ולהמשיך בחינוך בדרך התורה, תהיה לו כתובת נאמנה, ומסיבה זו הוקמו בתי ספר בכל רחבי הארץ.

הרב בוימל הוסיף, כי החינוך העצמאי מפעיל ביום מערך הסעות אדיר לילדים שמרצונם החופשי, מבקשים להתקרב ולהתקדם ברוחניות. מלבד זאת נותן החינוך העצמאי מענה בכל מקום ואתר הן ע"י מבנים והן ע"י הכשרת כל הצוות החינוכי על מנת להקל את שילובם של הילדים במערכת החינוכית המהווה תריס יחיד בפני ההידרדרות הנוראה והאלימות הקיימות במגזרים האחרים.

הרב אליעזר סורוצקין יו"ר "לב לאחים", הארגון שפועל ללא לאות לקירוב ואשר בעשר השנים האחרונות הציב לעצמו למטרה להביא לרישום רב של ילדים למוסדות החינוך החרדי והתורני, אומר, כי אין ספק שהנתונים מראים את הראיה מרחוק של גדולי ישראל, אשר הטילו על "לב לאחים" לארגן מערך אדיר ורב מימדים של רישום ילדים לבתי ספר תורניים, דבר שנעשה עוד מאז תקופת המעברות, ובעשור האחרון נתנו גדולי ישראל דגש מיוחד על עניין זה אשר בס"ד פירותיו ניכרים כיום בכל ערי הארץ.

יצוין, כי נתוני משרד החינוך אינם כוללים את אלפי התלמידים במוסדות החינוך החרדיים שאינם מדווחים במשרדי החינוך וברשויות השלטון השונות.