"כדי להצליח בישיבה, צריך שיתוף פעולה של ההורים"

רבה של שכונת גילה בירושלים, הגאון רבי אליהו שלזינגר שליט״א, מדבר על התמודדות עם הקונפליקט בו הילד רוצה לחזור בתשובה, והוריו אינם מסכימים.

צעירים רבים מגלים את אור היהדות, מתחילים להיכנס למדרשיות, מאזינים לשיעורי תורה ומתחילים לשמור מצוות בהדרגה. לא פעם יוצר התהליך הזה של התחזקות וחזרה בתשובה, חיכוך בלתי פוסק מול ההורים.

 

המחלוקת עם ההורים עלולה להפוך למריבה של ממש כשהילד רוצה להיכנס ללימודים בישיבה, ואילו הוריו מסרבים לכך בתוקף ומצווים עליו לפנות ללימודים בתיכון. במקרים רבים טוענת האמא: "הרי בתורה נאמר 'כבד את אביך' ואת אמך', אז אני אומרת לך שלא תלך לישיבה".

 

פנינו לגאון רבי אליהו שלזינגר, רבה של שכונת גילה בירושלים, וביקשנו הדרכה לצעירים המתמודדים עם המצב המתואר לעיל.

 

כבוד הרב, שאלנו אותו, מה עושה ילד שרוצה ללמוד בישיבה וההורים שלו לא מרשים לו?

 

"אין בזה כללים שאפשר לומר לכולם. כל מקרה הוא ייחודי, עם מאפיינים שונים ופרטים אחרים. מה שנכון לגבי פלוני, עשוי להיות שגוי במקרה של אלמוני וכן הלאה.

 

"אצלי באופן אישי היו כמה מקרים כאלו, וכל אחד נידון לעצמו. היה אצלי בחור אחד שההורים שלחו אותו לבית ספר קונסרבטיבי, זה היה נקרא מסורתי בעיניהם, לאחר דין ודברים הם הסכימו בסוף שילך לקריית נוער כי שם לומדים לימודי בגרות.

 

"כשהיה בתיכון, שלחתי אותו כמה פעמים למחנה הקיץ 'בני תורה', של הרב ברוך מרדכי אזרחי. כל פעם שהיה חוזר משם, היה אומר שהוא רוצה לעבור לישיבה, כל כך התלהב. אבל ההורים לא הסכימו, כי רצו שיעשה בגרות.

 

"הצעתי לו שיעשה הסכם עם ההורים. הוא בא אליהם ואמר להם שהוא ילך ללמוד בקרית נוער עד שיקבל תעודת בגרות, ולאחר מכן ילך ללמוד בישיבה בהסכמתם. ההורים הסכימו לכך, כי הבינו שילד שכבר סיים תיכון והוציא בגרות, יכול לבחור לעצמו איפה הוא רוצה ללמוד. וכך אכן היה. היום הוא אברך יקר, תלמיד חכם של ממש שהקים בית של תורה".

"באופן כללי", אומר הרב שלזינגר, "אני מאוד מצדד שזה ייעשה בהסכמה עם ההורים ולא במלחמות. כמעט תמיד אפשר להגיע למעין פשרה. אני חושב שהגעה להסכם זה דבר טוב גם להורים, גם לילדים ובוודאי לראשי הישיבות.

 

"ראיתי גם מקרים הפוכים שבחורים נכנסו לישיבה למרות התנגדויות של ההורים, ובסופו של דבר זה יצר רק נזק. גם לילד היה מאוד קשה כי הוא גר בתוך הבית, להורים ודאי קשה שהם רואים שפירותיהם לא כמותם, וגם לראשי הישיבה קשה כי הילד בקונפליקט. מחד חשקה נפשו בתורה ומצד שני ההורים מפריעים, וזה מפריע בהתגדלות שלו לתורה. לכן צריך לעשות כל מאמץ שיהיה בתיאום עם ההורים ובהסכמתם.

 

"כמובן יש מקרים שהדבר לא אפשרי. אמא שאומרת לבן שלה שהיא רוצה שהוא יכבה את האור בשבת, אנחנו לא יכולים לומר לו שישמע בקולה. בכאלו משפחות צריך באמת להתייעץ ולדון עם תלמיד חכם שיש לו ניסיון בעיסוק עם בעלי תשובה. כל מקרה לגופו, ואי אפשר לקבוע כללים כדי שלא יצא חלילה נזק, כי מדובר באמת בדיני נפשות".