'עד מדינה' – מתכון למשפט שקר

בימים אלו אנו שומעים על כמה וכמה פרשות שחיתות שנחקרות במקביל, ועל עדי מדינה שעומדים במרכזן ומוסרים את המידע המפליל למשטרת ישראל. האם אין חשש שעד המדינה משקר כדי להפיק מכך רווח?

תארו לעצמכם מצב שבו מתייצב אדם על דוכן העדים בבית המשפט, ומספר לשופט שבמו עיניו ראה את יצחק מחזיק בסכין מטבח ארוכה, ודוקר את חברו ירוחם. "הוא עשה את זה בדם קר" יספר העד, "בלי שום כעס או התפרצות זעם. פשוט הגיע, נכנס לבית והוציא להורג את ירוחם".

 

העדות המזעזעת תסעיר את אולם בית המשפט. פניו של השופט ילבשו הבעה חמורת סבר, והנאשם, כך סביר להניח, יזכה לאייש תא בבית הכלא למשך עשרות שנים.

בואו נתקדם צעד נוסף. העד יורד מהדוכן, ואת מקומו תופס הסניגור של הנאשם. "אדוני העד", ישאל אותו הסניגור, "רק שאלה אחת יש לי אליך: האם משפחתו של הנרצח משלמת לך כסף תמורת עדותך?".

 

פניו של העד מסמיקות במבוכה: "כן. אכן צדקת. המשפחה משלמת לי חצי מיליון שקלים תמורת העדות, אבל אני לא משקר, באמת ראיתי את מה שתיארתי".

 

**

 

אם אכן יקרה כזה דבר בבית המשפט, מי שיזכה לאייש תא בבית הכלא יהיה דווקא העד, ולא הנאשם. קבלת שוחד היא עבירה חמורה בכל מערכת משפט, מזו שקיימת ופועלת בישראל ועד זו הפועלת בזימבבואה.

 

"כי השוחד יעוור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים" אומרת התורה, ומסבירים לנו המפרשים שהשוחד מסלף דברים צודקים. הוא מציג את האמת כשקר ואת השקר כאמת. גם אם אנחנו אומרים מה שראו עינינו באמת ובתמים, השוחד מעוות את ההסתכלות, גורם לנו להפחית בחשיבותם של פרטים אחדים, ומכפיל את חשיבותם של פרטים אחרים בעדות.

 

**

 

עכשיו בואו נחזור לעולם המציאות, ונגלה כי במערכת המשפט בישראל יושבים בכלא מאות אנשים שהורשעו בדין על פי עדות שהתקבלה מעדים משוחדים. המצב חמור שבעתיים, שהרי מי ששיחד את העדים הללו זו מדינת ישראל בכבודה ובעצמה.

 

בימים אלו אנו שומעים על כמה וכמה פרשות שחיתות שנחקרות במקביל, ועל עדי מדינה שעומדים במרכזן ומוסרים את המידע המפליל למשטרת ישראל.

 

המונח הזה של "עד מדינה" הוא מונח בעייתי מאוד. הוא נועד להוציא עדות מאנשים שבעצם חשודים בפלילים, וכדי לשכנע אותם לשתף פעולה עם החוקרים, מציעים להם שוחד בדמות הקלה בעונשם. העד יודע שאם הוא מצליח להביא להרשעתם של שלושה נאשמים אחרים, הוא יוצא ללא עונש, או שעונשו יהיה קל בהרבה לעומת מה שצפוי לו אם לא ישתף פעולה.

 

ייתכן שהעד אומר את האמת, אבל כשהוא משוחד, אנחנו לא יכולים לקבל את דבריו. וראה זה פלא, מערכת המשפט מקבלת את דברי עדי המדינה כאילו היו תורה מן השמים.

זה קורה יום יום ושעה שעה, ואין פוצה פה ומצפצף.

 

וזה עוד לפני שהזכרנו את ההלכה הקובעת שאסור לקבל עדות מאדם רשע. התורה כותבת לנו בפרשת משפטים, בחומש שמות: "אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמס". עד מדינה הוא אדם שנתפס בקלקלתו, מי שעומד בפני הרשעה בפלילים. לא פעם בית המשפט מרשיע את עד המדינה במעשים חמורים מאוד, ובאותה נשימה גם מרשיע אנשים אחרים על פי עדותו של אותו עד רשע.

 

אולי על כגון אלו אמר שלמה בחכמתו הרבה: "מקום המשפט שמה הרשע".