אשדוד: נערכים לחודש החגים: בדיקות תפילין ומזוזות בחינם

המנהג שכבר הפך למסורת בעיר אשדוד, במסגרתו מציעה המועה"ד בדיקות תפילין ומזוזות חינם בימי חודש אלול, הוקדם השנה והוא החל כבר ביום ט"ו באב.