אשדוד: נערכים לחודש החגים: בדיקות תפילין ומזוזות בחינם

המנהג שכבר הפך למסורת בעיר אשדוד, במסגרתו מציעה המועה"ד בדיקות תפילין ומזוזות חינם בימי חודש אלול, הוקדם השנה והוא החל כבר ביום ט"ו באב.

המנהג שכבר הפך למסורת בעיר אשדוד, במסגרתו מציעה המועה"ד בדיקות תפילין ומזוזות חינם בימי חודש אלול, הוקדם השנה והוא החל כבר ביום ט"ו באב.