איך מותר לאכול פירות וירקות בשמיטה?

      שלום כבוד הרב, השוק היום מלא בפירות וירקות יפים ביותר ,ממש מכל טוב, איך אני נוהג לגבי שנה זו שהיא שנת השמיטה ???         שלום רב מכיון שאנו עומדים בשנת השמיטה חייבים להקפיד לקנות פירות וירקות רק במקום שיש תעודת כשרות של גוף כשרות מוסמך כדי להמנע מכמה איסורים.קרא עוד...

 

   

שלום כבוד הרב, השוק היום מלא בפירות וירקות יפים ביותר ,ממש מכל טוב, איך אני נוהג לגבי שנה זו שהיא שנת השמיטה ???  

 

   

שלום רב
מכיון שאנו עומדים בשנת השמיטה חייבים להקפיד לקנות פירות וירקות רק במקום שיש תעודת כשרות של גוף כשרות מוסמך כדי להמנע מכמה איסורים. ובדרך כלל הירקות הנמכרים בשנה זו על ידי גופי הכשרות המהודרים הם ירקות שגדלים בבעלות נכרים אשר אין בהם קדושת שביעית ויש מהפירות הנמכרים בתקופה זו שגדלים אצל יהודים ויש בהם קדושת שביעית והם נמכרים תחת אוצר בית דין ששלוחיו קוטפים את הפירות מהעצים אורזים אותם ומשווקים אותם לנקודות החלוקה. פירות כאלו יש ליזהר שלא להפסידם ולא להשתמש בהם שלא כדרך אכילתם. 
 


 

   

המשך לשאלה בעיקבות תשובת הרב:

בנושא של הירקות הבנתי את העניין, את נושא הפירות ואיך זה מתקשר לאוצר בית דין ,את זה לא הבנתי כלל וכלל  

 

 


 

   

תשובה:

שלום לך שוב, אשתדל לפרט את כל הפרטים בנושא זה
ישנם כמה מיני פירות המשווקים בתקופה זו:
פירות שגדלו ברשות נכרי או בחו"ל אין בהם קדושת שביעית ונוהגים בהם כרגיל אך פירות הגדלים ברשות יהודי בעונה זו הם קדושים בקדושת שביעית ועל כן יש צורך להקים אוצר בית דין שרק כך יש היתר לאסוף את הפירות מן האילנות ולשווקם לאנשים, הרעיון בדרך זו היא שבעל השדה אינו פועל בשדהו כבכל שנה ואינו עושה סחורה בפירות שביעית, אלא בית דין ממנה אותו כשליח שלו כדי לדאוג לציבור שיוכלו לאכול פירות לאסוף מן השדה את הפירות ולאורזם וכו' עד המכירה בנקודות המכירה, המחיר שנקבע על פירות אלו הוא לפי עלות ההוצאות ללא רווחים כבכל השנים. על הלקוח שקונה פירות אלו יש לנהוג בהם קדושת שביעית וליזהר שלא להפסידם ושלא לזורקם בפח אלא לאוכלם דרך אכילתם.


 

  

   

  תגובת השואל:

  תודה הרב על ההסבר, כעת הבנתי הכל!

 

 

 

   

המשך לשאלה בעיקבות תשובת הרב:

בנושא של הירקות הבנתי את העניין, את נושא הפירות ואיך זה מתקשר לאוצר בית דין ,את זה לא הבנתי כלל וכלל  

 

   

שלום לך שוב, אשתדל לפרט את כל הפרטים בנושא זה
ישנם כמה מיני פירות המשווקים בתקופה זו:
פירות שגדלו ברשות נכרי או בחו"ל אין בהם קדושת שביעית ונוהגים בהם כרגיל אך פירות הגדלים ברשות יהודי בעונה זו הם קדושים בקדושת שביעית ועל כן יש צורך להקים אוצר בית דין שרק כך יש היתר לאסוף את הפירות מן האילנות ולשווקם לאנשים, הרעיון בדרך זו היא שבעל השדה אינו פועל בשדהו כבכל שנה ואינו עושה סחורה בפירות שביעית, אלא בית דין ממנה אותו כשליח שלו כדי לדאוג לציבור שיוכלו לאכול פירות לאסוף מן השדה את הפירות ולאורזם וכו' עד המכירה בנקודות המכירה, המחיר שנקבע על פירות אלו הוא לפי עלות ההוצאות ללא רווחים כבכל השנים. על הלקוח שקונה פירות אלו יש לנהוג בהם קדושת שביעית וליזהר שלא להפסידם ושלא לזורקם בפח אלא לאוכלם דרך אכילתם.

  

   

  תודה הרב על ההסבר, כעת הבנתי הכל!

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.