פתיחת שנת הלימודים בחינוך התורני באור יהודה

לקראת שנת הלימודים הבאה עלינו לטובה, מדווחים מנהלי מוסדות החינוך התורניים באור יהודה על רישום מוגבר ביותר של ילדים ממשפחות מסורתיות ואף ממשפחות שעדיין אינן שומרות תורה ומצוות, למוסדות החינוך.

לפי נתונים לא רשמיים, בגני הילדים התורניים של רשת הגנים של "אגודת ישראל", ילמדו כ– 400 ילדים שהם כ– 25% מכלל ילדי העיר. בנוסף לכך, בתי הספר של החינוך העצמאי: "מכתב מאליהו" לבנים בניהולו של הרב שרון אמסלם, "מכתב מאליהו" לבנות בניהולה של הגב' ריזל ו"נתיבות משה" בניהולו של הרב יצחק גוטליב, ימנו בשנה הבאה כ– 650 תלמידים בלעה"ר המהווים קרוב ל– 25% מילדי העיר.