פתיחת שנת הלימודים בחינוך התורני באור יהודה

לפי נתונים לא רשמיים, בגני הילדים התורניים של רשת הגנים של "אגודת ישראל", ילמדו כ– 400 ילדים שהם כ– 25% מכלל ילדי העיר. בנוסף לכך, בתי הספר של החינוך העצמאי: "מכתב מאליהו" לבנים בניהולו של הרב שרון אמסלם, "מכתב מאליהו" לבנות בניהולה של הגב' ריזל ו"נתיבות משה" בניהולו של הרב יצחק גוטליב, ימנו בשנה הבאה כ– 650 תלמידים בלעה"ר המהווים קרוב ל– 25% מילדי העיר.