השתלבות התורה בימינו

נורא מציק לי לאחרונה, הכיצד זה שהתורה באופן מקרי ניתנה על פי התרבות של ימי קדם, הרי היום ברור לכולנו שזה פשע שאבא ימכור את בתו בת 3 לאמה, וברור לנו שיש הרבה נשים שיוכלו להעיד בבית משפט יותר מהרבה גברים, וברור שעונש סקילה על נערה שזינתה הוא בלי פורפורציה (לפי השיטות שכן היו הורגיםקרא עוד...

נורא מציק לי לאחרונה, הכיצד זה שהתורה באופן מקרי ניתנה על פי התרבות של ימי קדם, הרי היום ברור לכולנו שזה פשע שאבא ימכור את בתו בת 3 לאמה, וברור לנו שיש הרבה נשים שיוכלו להעיד בבית משפט יותר מהרבה גברים, וברור שעונש סקילה על נערה שזינתה הוא בלי פורפורציה (לפי השיטות שכן היו הורגים בבי"ד.) והדוגמאות הם רבות.

אלא שבזמן נתינת התורה לא כך הייתה התרבות, והשאלה היא האם אלוקים לא יכל לרמוז איכשהו שזה רק לאותו דור. או שבאופן מקרי בדיוק תקופת הזמן שניתנה התורה היא זאת שמשקפת את עמדת הקב"ה.

חוקי התורה אינם קשורים לתרבות האנשים, לא של הדור בו ניתנה התורה ולא של הדורות הבאים. חוקי התורה מגיעים משורשים רוחניים גבוהים, משורשי הבריאה והעולמות הרוחניים, ולכן הם מתאימים לכל דור ודור, ללא יוצא מן הכלל.
 
נכון שלכל המצוות יש טעמים יחסית פשוטים להבנה, אך ישנם גם טעמים מאד עמוקים וגבוהים המוסברים יותר בתורת הקבלה, ולכן גם אם הטעמים הפשוטים לכאורה לא יתאימו באופנים מסויימים, הטעמים היותר גבוהים יהיו עדיין תקפים. חכמת התורה בעומקה הרוחני היא חכמה גבוהה מאד, הרבה למעלה מיכולת התפיסה של האדם.
 
אתן לך דוגמא מהדין של עדות. על פי התורה שני עדים שהם קרובי משפחה פסולים להצטרף לעדות. לפי הדין הזה, בתקופה של משה רבנו, משה רבנו היה פסול להצטרף לעדות יחד עם אחיו אהרן הכהן, וזאת למרות ששניהם היו אנשים אמינים באופן מושלם ולא היה שום חשש שמשהו לא יהיה מדוייק בעדותם, אף על פי כן הם היו פסולים להעיד ביחד משום שזהו חוק התורה, ויש בכך טעמים נשגבים כנ"ל.
 
לגבי מכירת הבת לאמה, זה נכון שכבר דורות רבים לא נוהגים בכך, אך החוק של התורה לא משתנה בעקבות זאת, ואם יווצר מצב בדורנו שמישהו ימכור את בתו לאמה, כל חוקי התורה יהיו חלים עליו, כך גם בכל הדוגמאות שלך.
 
עונשי המוות שהתורה הטילה על עבירות מסויימות, לא באים כעונש באופן הפשוט כפי העונש שבתי משפט נותנים, מדובר על תיקונים רוחניים שהאדם צריך לעבור כדי לזכך ולנקות אותו מהעבירה שהוא עשה, ואזי נשמתו תוכל לעלות לעולם הבא ולהנות שם מזיו השכינה, או אם יהיה צורך לעבודה רוחנית נוספת, היא תוכל לבוא שום לעולם הזה בגלגול, כשהיא נקיה מהעבירה עליה היה עליה חיוב מיתה. כל זה נעשה לטובת האדם, ואילו האדם היה מבין איזו טובה גדולה צומחת לו מהעונש אותו הטילה התורה עליו, הוא היה מסכים מרצון לקבל את העונש.
 
אי אפשר להבין את מהלך הנהגת הבריאה ואת עומק התורה בהסתכלות על דרכי הטבע בלבד, רק ממבט רוחני ניתן לקבל קצת הבנה בכך, אך גם אז ההבנה לא תהיה מושלמת, משום שאין לאדם בשום אופן יכולת לקלוט את חכמה הבורא, שהיא חכמה הרבה הרבה יותר גדולה מיכולת השגת השכל.

שאלות ותשובות על הישיבה

שאל את הרב און ליין 

תשובות בעניני חגים ומועדים

ארגון "אחינו" הינו ארגון שמטרתו הינה סיוע לנערים המפלסים את דרכם בעולמה של היהדות. הארגון הציב לעצמו כמטרה לתת לנערים אלו את הכלים והאפשרויות להיחשף לעולמה של היהדות ולמצוא את מקומם בעולם זה.

הארגון מסייע לנערים באמצעותם של מאות פעילים הפזורים בכל הארץ אשר הינם בקשר אישי ויומיומי עם הנערים המעוניינים בכך. הפעילים לומדים בצוותא עם הנערים ומסייעים להם להשתלב בעולמה המרתק של היהדות.