מוצלח, עשיר, יפה ו… גאוותן

400 מילה מפרידים בינך לבין הידיעה שאין לך סיבה אמיתית להתגאות

מסופר על הרמב"ם (רבי משה בן מימון) ששמע על כומר אחד של עבודה זרה, שהיה נחשב בדורו לעניו מאוד. "הוא מדבר על כל ילד קטן, מתייחס לכל אחד כאילו היה נכבד ממנו, ולמרות מעמדו הרם מעולם לא דרש לעצמו דבר.

 

ביקש הרמב"ם לתהות על קנקנו של אותו כומר, הרחיק נדוד והגיע עד לביתו. הכומר ששמעו של הרמב"ם הגיע אליו כחכם יהודי וכיועץ המלך, קיבל את הרמב"ם בסבר פנים יפות, הציע לו מאכל ומשתה, ושוחח עמו בחוכמות הטבע והרפואה באריכות רבה.

 

הרמב"ם השתאה למראה האיש היושב מולו. אכן נראה כי עניו הוא מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. איך ייתכן שאדם כזה גדל שלא בבית המדרש? איך יכול אדם להגיע לשלמות כזאת במידת הענווה מבלי שהתורה שימשה לו מורה דרך והצעידה אותו במשעולי תיקון המידות?

 

לאחר ששוחחו ממושכות קם הרמב"ם ללכת, והכומר כמובן מיהר לקום בעקבותיו וללוותו אל הדלת. הרמב"ם נפרד ממנו לשלום, ולאחר שכבר פנה ללכת השיג אותו קולו של הכומר: "נו רבי משה, מה אתה אומר על מידת הענוה שלי?".

 

עיניו של הרמב"ם אורו. התמיהה העזה שכרסמה בלבו נעלמה כלא היתה. הכומר הזה הוא לא העניו הגדול ביותר בדורו, אלא השחקן הגדול ביותר. בלבו הוא מתגאה, הוא הצליח למתג את עצמו כעניו מאוד, ובהתאם לכך הוא מתנהג, ביודעו שזו הדרך להשיג את הכבוד אליו הוא משתוקק כל כך.

 

"והאיש משה עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" (פרשת בהעלותך)

 

בספרים הקדושים אנו לומדים על מונח המכונה 'ענוה פסולה'. זו לא אותה ענוה של הכומר הגאוותן. זו אינה ענוה אלא גאווה. ענוה פסולה היא ענוה אמיתית, כשהאדם באמת מרגיש שהוא שפל ואינו נחשב, אך היא מובילה אותו להחלטות גרועות.

 

"אני לא מאוד חכם. אין לי כישרונות גדולים, חבל שאלך ללמוד בישיבה, ממילא לא אהיה תלמיד חכם" – זוהי ענוה פסולה.

 

"אבא שלי עבריין שיושב בכלא, בבית שלי אוכלים אוכל לא כשר, מה כבר שווה התפילה שלי. לא אתפלל בבית הכנסת" – זוהי ענוה פסולה.

 

ענוה פסולה היא ענוה שמובילה את האדם למצב של יאוש חלילה, למצב שבו הוא מרגיש שהוא לא שווה כלום, ושהוא לא יכול להשיג כלום. זוהי מידה רעה במיוחד, שהתוצאות שלה גרועות לא פחות.

 

ענוה טובה, זו שעליה אמר הרמב"ן באיגרתו המפורסמת (איגרת הרמב"ן) "שהיא מידה טובה מכל המידות טובות", זו ענוה שמביאה למעשים טובים המגיעים בעקבותיה, כמו שהרמב"ן (רבי משה בן נחמן) עצמו כותב בהמשך האיגרת: "ובעבור הענוה תעלה על ליבך מידת היראה", זו ענוה שמביאה ליראת ה'.

 

**

 

מהי ענוה? האם להיות עניו המשמעות היא לחשוב שאני טיפש, מסכן ואומלל? אם אני מוכשר ויודע שאני מוכשר זה הופך אותי לגאוותן? האם מורה שדורש מהתלמידים שיתנהגו אליו בצורה מכובדת הוא גאוותן? רב בית כנסת שפונה לשבת בראש במקום של כבוד הוא גאוותן חלילה?

 

התשובה היא שלילית כמובן.

 

ענוה היא לא לחשוב שאתה אפס, שאתה לא שווה כלום. משה רבינו, שהיה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה ידע טוב מאוד את מעמדו כמלך על ישראל. הוא היה זה שאיים על קרח שאם לא ישמע בקולו הוא יקבר באדמה בעודו חי.

 

ענוה היא להכיר במעלות של עצמך, אך גם לדעת שהן מתנה מהקדוש ברוך הוא. אתה מאוד מוכשר? נכון. אין צורך להכחיש את האמת. אבל למה בדיוק אתה חושב שאתה צריך להתגאות בכך? וכי אתה הכנסת לעצמך את השכל לראש? אתה הוא זה שיצר את תאי המח ושתל בתוכם את התבונה והכישרון הנדיר הזה?

 

הקדוש ברוך הוא עשה אותך חכם, והוא זה שעשה אותך עשיר, או נאה, או מוצלח, או חברותי או בעל קול ערב. הכל ממנו ואת הכל הוא יכול לקחת ברגע אחד.

 

אפילו אם אתה צדיק גדול, כמו משה רבנו, גם זה תלוי בהרבה מאוד גורמים. משה רבינו לא יכול היה להתגאות על אחרים, כי הוא היה בטוח שהדרך שבה הקדוש ברוך הוא הוביל אותו, היא זאת שהפכה אותו למה שהוא. הרי הוא היה הילד היחיד מבין כל ילדי היהודים שגדל בבית פרעה, ולא הוא זה שבחר לגדול שם. הוא היה היהודי היחיד שנאלץ לברוח ממצרים לארץ אחרת, רחוקה ולא מוכרת, ושבה הוא ישב בבית האסורים במשך שנים רבות, רחוק מכל מראה לא טוב ומכל ניסיון אחר, לומד ומתפלל לה', עד שזכה והפך לצדיק גדול.

 

"כל ילד יהודי שהיה נולד בבית פרעה ועובר את המסלול שאני עברתי, היה יוצא בדיוק כמוני ואפילו יותר טוב" חשב משה רבינו לעצמו.

 

זוהי ענוה טהורה. ענוה שהובילה את משה רבינו לחפש איך הוא יכול להוסיף עוד קדושה וטהרה על עצמו, איך הוא יכול להתרחק עוד יותר מעולם הזה על כל תאוותיו וניסיונותיו. הוא לא חשב לעצמו "אני לא שווה כלום ולכן עדיף לי שאשאר כאן בין הגויים ואהיה כמותם". הוא התאמץ, התייגע, ולבסוף זכה להגיע לדרגת 'תמונת ה' יביט', והיה האיש שעליו נאמר בכתבי הקודש 'ותחסרהו מעט מאלוקים'.