מגמת התרחבות בבתי הספר התורניים באשקלון

בשנים האחרונות, התרבו בתי הספר התורניים באשקלון שמטרתם לקלוט משפחות כלליות, ולתת מענה אמיתי והולם לצרכים המיוחדים שלהם, ובמקביל, לחזק אצלם את המודעות למצוות ולערכים יהודיים.