לובלין: נתגלה בית הכנסת ששרד את שנות השואה

בית הכנסת ״חברת נושאים״ שרד על כל תכולתו, כולל ארון קודש וספרי תורה

בית הכנסת ("שטיבל") אשר שרד את כל שנות ומאורעות השואה האיומה, וידי זרים לא פגעו לא במקום ולא בתכולתו נתגלה בעיר לובלין שבפולניה. בבית הכנסת נותרו תשמישי הקדושה כמות שהם, ועל כולנה, ארון קודש, ספרי תורה, מגילות אסתר וארון ספרים מלא בספרי קודש.