רוצה להתקרב לבורא עולם?

הרב הראשי לישראל רבי דוד לאו שליט״א, בשיחה מיוחדת לגולשי אתר ׳אחינו׳ • התורה היא הדרך הטובה ביותר להתחבר לבורא העולם, להרגיש אותו ולחוש בקרבתו.

מגיע אדם לבית המדרש, רואה את לומדי התורה מתנדנדים סביב הגמרא, מתאמצים ומנסים להבין מה כתוב ברש"י מתווכחים על מילה של ה'תוספות'. הוא רואה אותם מנסים להבין ולהתייגע בהבנה של הרמב"ם. מתבונן בהם כשהם נהנים ומאושרים לאחר ששמעו סברה טובה שמסבירה ומחלקת את ההגדרות, וממילא פותרת שאלות קשות. 

 

היהודי הזה עומד שם, ומנסה להבין מה בעצם הם עושים, כל אותם אנשים. הם נהנים ולומדים, אבל מה הם עושים? מה הקשר בין זה ובין עבודת אלוקים?

 

נדמה לו שעבודת אלוקים יכולה להיות רק כשהוא מתפלל, כשהוא מתרפק על אבני הכותל המערבי, כאשר הוא מתרכז בתפילה. אז הוא מבין ומרגיש שברגע זה הוא עומד קרוב לאלוקים. נדמה לו שעבודת האלוקים זה כשהוא מתגבר, ולא עושה מעשה שהוא מאוד חשוב ומאוד משמעותי עבורו, הוא מוותר כדי להיות קרוב לבורא עולם.

 

מה בין העיון וההתכופפות ליד דף הגמרא או ליד הרמב"ם, לבין עבודת האלוקים???

 

אבל מי שנכנס אל הגמרא, רואה, מרגיש ומבין שהוא קרוב בכך אל הקדוש ברוך הוא. כי עבודת האלוקים מטרתה להתקרב אל הבורא, להיות חלק מבורא עולם, וחלק מתכוניתו האלוקית כאן בעולם הזה.

 

אתה רוצה להבין את אלוקים? אתה רוצה להבין את דרכיו, כמו שאומרים בימינו להיכנס לראש של השני, לחוש אותו?

 

המציאות מראה שאין דרך להרגיש את אלוקים טוב יותר מאשר באמצעות דף הגמרא. אינך יכול להרגיש קרוב אליו, בלי להתייגע על עוד שורה ברש"י, עוד נקודה בתוספות, עוד סברה ברשב"א עם הרמב"ן, במה הם חולקים. דווקא זה מה שמאפשר לך להבין את דרכי הבורא.

 

כבר שאל משה ואמר "הודיעני נא את דרכך": ריבונו של עולם אני רוצה להבין, מדוע יש צדיק ורע לו, לעומתו יש רשע שטוב לו? אני מנסה להבין את דרכך!

 

אומר דוד המלך בתהילים, איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת. למה יפרחו רשעים כמו עשב? אני לא מבין אותך, בורא עולם. אלו דברים קשים, שאלות קשות שגדולי הנביאים תהו וניסו להבין.

 

אבל דוד עצמו מתבטא בתהלים ובפרק 'מזמור לאסף' אנחנו שומעים: "עד אבוא אל מקדשי 'א-ל אבינה לאחריתם". עד שאכנס לבית המדרש ואקבל תשובות לשאלות שלי.

 

כשאני בא לבית המדרש, נכנס אל ה"שור שנגח את הפרה", "האיש קונה", "ביצה שנולדה ביום טוב" וכו' אני מרגיש קרוב יותר לבורא עולם, מבין אותו יותר ויותר, כי נתקיים בי "הודיעני נא את דרכיך".

 

"טעמו וראו כי טוב ה', אומר דוד המלך. טעמו, תיכנסו לדף גמרא, תלמדו, תנסו ותרגישו שאין דבר שמשמח את הלב יותר, אין דבר שמקרב אותנו לבורא עולם יותר מאשר עמל, יגיעה ושמחה בסברה טובה.

 

ועל ידם נצליח לקיים את מה שאנו אומרים בתפילת ערבית, "כי הם חיינו ואורך ימינו ובהם נהגה יומם ולילה". ועל ידי כך נזכה ש"אהבתך לא תסור ממנו לעולמים. ברוך אתה ה' אוהב עמו ישראל".