לימוד גמרא – מצאת אלף דולר? לא בטוח שהם שלך! שיעור 21

בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ח. אמר רמי בר חמא – עד דף ח. אנא אקני. בשיעור זה מלמד הרב ניו שאדם יכול לזכות עבור חבירו במציאה, אפילו שחבירו אינו נוכח במקום, בתנאי שזה לא בא על חשבון אחרים.