לימוד גמרא – המעסיק לא רוצה לשלם, מה עושים? שיעור 15

ב״מ פרק שנים אוחזין דף ו. ואלא הא - דף ו. ליתיה בחזרה. בשיעור זה הרב ניו מלמד כמה שבועות משביעין שומר חנם שטוען שנגנב החפץ ממנו.