לימוד גמרא – עד מדינה כשר לעדות? שיעור 14

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ה: ׳זה ישבע׳ - דף ה: ׳להו׳. בשיעור זה מלמד הרב ניו באיזה סוג שבועה נשביע את האדם שטוען לבעלות על הטלית.