לא מצליח להתרכז בשיעור תורה

הרב ישראל אייזיקס מתאר את טעמה המתוק של התורה, ומסביר כי מי שלא יכול להתרכז בלימוד התורה, מומלץ לו להתמיד עד שירגיש את הטעם הנפלא שאותו אי אפשר לשכוח.

רבי נחמן מברסלב מספר על יהודי עשיר שנסע בדרך ימים רבים, ולקח עמו יין הונגרי משובח, שטעמו היה ידוע באותם ימים כמיוחד במינו.

 

יום אחד, כטוב ליבו של העשיר, נתן לעגלונו לטעום מעט מהיין המשובח שערכו לא יסולא בפז. העגלון הבין כי זאת הזדמנות של פעם בחיים בה יזכה ללחלח את שפתיו ביין משובח כל כך, לגם בהנאה מרובה, ושמח שמחה גדולה.

 

עברו ימים, חלפו שנים, והעגלון נקלע פעם אחת לפונדק מרוחק, בו הסבו מספר סוחרים לארוחה דשנה, ושתו יין משובח. התלהבו הסוחרים מהיין עד שטענו בינם לבין עצמם, כי מדובר ביין הונגרי.

 

התקרב העגלון וביקש לטעום מעט מהיין. סובב את כוסו, הריח את היין ולגם ממנו באיטיות, מאפשר לו לגלוש על בלוטות הטעם. 

 

הניח העגלון את הכוס, פנה למסובים ואמר להם: "אכן, יין משובח הוא זה, אך אינו יין הונגרי".

 

שאלו אותו הסוחרים, מנין לך שיין זה אינו יין הונגרי?

 

השיב להם הסוחר: כי פעם טעמתי יין הונגרי אמיתי, ומי שטעם יין הונגרי, שוב לא יטעה לעולם לחשוב על יין אחר שהוא יין הונגרי, שהרי יין הונגרי, טעם מיוחד יש לו, טעם שאי אפשר לשכוח.

 

 

"בחורים רבים טוענים שאין להם ראש ללימוד התורה" "הם מסבירים בידענות שהיכולת שלהם להתרכז מוגבלת. לדבריהם, הלימוד מכביד ומורכב כל כך, עד שהם פשוט מרגישים שזה לא בשבילם.

 

"אבל התשובה לדבריהם היא שהם פשוט עדיין לא טעמו את טעמה המתוק של התורה. הם מעולם לא חוו לימוד סוער וחווייתי, עם ירידה לעומק הסוגיה. הם לא צללו בים התלמוד ולא דלו ממנו פנינים לרוב" אומר הרב אייזיקס.

 

הצדיק הירושלמי רבי שלמה מזוויעהל, מבאר את פסוקי התורה בפרשת 'בשלח' על פי דרך הדרש, שבני ישראל בכו והתלוננו לפני משה שהמים מרים להם, כלומר שלימוד התורה אינו ערב לחיכם. משה רבינו צעק אל ה', ומיד אחר כך כתוב "ויורהו ה' עץ, וישלך אל המים וימתקו המים". אומר הצדיק רבי שלמה, "ויורהו ה' עץ", הקדוש ברוך הוא הראה לו עצה, מה עושה מי שלימוד התורה מר בפיו? "וישלך אל המים", שיזרוק את עצמו אל תוך לימוד התורה, יצלול פנימה וילמד עד שירגיש "וימתקו המים".

 

לצד האמור, אפשר כמובן להוסיף, כי מי שהלימוד אינו ערב לו, צריך גם לבדוק אולי הוא רץ מדי מהר, ולומד חומרים קשים מדי עבורו. לימוד התורה מורכב מאריח על גבי לבנה. צריך להכיר את היסודות לפני שמטפסים אל התקרה. אי אפשר להתחיל מלימוד מעמיק במסכת יבמות, לפני שלומדים קודם את פסוקי התורה שבכתב, עוברים ללימוד משניות, גמרות ממסכתות קלות ורק אחר כך עוברים ללימוד עיוני שמורכב מהרבה מאוד נושאים חדשים, שאינם מוכרים למי שלא צבר ניסיון משמעותי בלימוד תורה.

 

והכי חשוב זה לזכור את מה שחז"ל אומרים במסכת אבות: "יגעת ומצאת תאמין". מי שמתייגע ועמל, בסופו של דבר מוצא. "יגעת ולא מצאת אל תאמין", כלומר אין דבר כזה. מי שמתייגע בלימוד התורה, בסופו של תהליך מוצא את הטעם המתוק, ואם לא מצא את הטעם המתוק, כנראה שלא התייגע מספיק.