לימוד גמרא – אפשר להשביע אותך על מה שאתה לא חייב להישבע – שיעור 11