לימוד גמרא – שילם במזומן להוצאה לפועל ואמר שזה מה שחייב – שיעור 9