לימוד גמרא – שני עדים יכולים לחייב אותך להישבע – שיעור 8

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ג: גמרא מ- ׳אלא אתיא׳ עד דף ד. ׳אלא דקאמר׳ בשיעור זה ילמד אתכם הרב דניאל ניו את ההבדל בין עד אחד לשני עדים