לימוד גמרא – מי חושב שויכוחי כספים מוכרעים גם ללא שבועה? – שיעור 5

מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב: גמרא מ- ׳לימא מתניתין דלא כסומכוס׳ עד דף ג. ׳לימא מתניתין׳ בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שמביאה את דעתו של האמורא סומכוס ובודקת האם משנתינו תואמת לדעתו