לימוד גמרא – שני חברים רצו לקנות את אותה עוגה, מי קודם? – שיעור 3

מסכת בבא מציעא פרק שנים אוחזין דף ב. גמרא מ- ׳וצריכא׳ עד דף ב: ׳ולחזי׳. בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שדנה האם יש הבדל בין מציאה על ידי שנים לבין רכישה, כאשר רבים שנים על חפץ אחד המוצע למכירה