לימוד גמרא – באיזה רגע נהפך המוצא לבעליה של המציאה? שיעור 2