לימוד גמרא – באיזה רגע נהפך המוצא לבעליה של המציאה? שיעור 2

מסכת בבא מציעא פרק שניים אוחזין דף ב. גמרא מ- ׳למה לי׳ עד ׳וצריכא׳ בשיעור זה הרב דניאל ניו ילמד אתכם את הגמרא שדנה האם מציאה נהפכת לרכוש המוצא מרגע שראה אותה או רק ממתי שאחז בה בשתי ידיו