הצחוק יפה לבריאות

אני מעביר סדנאות צחוק בכל מיני מקומות מתוך גישה ש״הצחוק יפה לבריאות״, רציתי לדעת מה היהדות אומרת בעניין. שמעתי שיש מקורות שאוסרים את הצחוק ביהדות האם זה נכון?

אם הצחוק יפה לבריאות, איך אפשר שיהיה ליהדות משהו נגד הצחוק, אדרבה, שיהיו בריאים כל היהודים.

אבל.

וכאן מגיע אבל גדול. יש להבדיל בין צחוק לצחוק. לא כל צחוק, גם אם הוא יפה לבריאות הוא יפה לנפש.

הנה בפרקי אבות אומר רבי עקיבא: "שחוק וקלות ראש מרגילים לערווה". זוהי דוגמא לצחוק שאינו במקומו, לצחוק של קלות ראש שעלול להוביל את האדם במדרון חלקלק של חטא, שסופו קשה.

לעומת זאת רבא, מגדולי האמרואים, נהג לפתוח את שיעורי התורה שלו ב"מילתא דבדיחותא" (שבת ל ע"ב), משהו מצחיק ומבדח שפותח את הלב ומכניס את השומעים לאווירה של הקשבה מתוך רוח טובה ונעימה.

הגמרא (תענית כב ע"א) מספרת גם על רבי ברוקא שביקש מאליהו הנביא שיציג לפניו אנשים שמובטחים להם חיי העולם הבא.

אליהו הנביא הצביע על שני אנשים שהסתובבו בשוק, וכשביקש רבי ברוקא שיספרו לו על מעשיהם הטובים אמרו לו שהם "בדחנים המבדחים אנשים עצובים".

חכמים ידעו איפה את כוחו של הצחוק ואת מעלותיו וגם ידעו להשתמש בו כשצריך. אולם הם התמידו להזהיר שלא להיגרר אחר צחוק פרוע וחסר מעצורים, ללמוד לשמור על איפוק וזהירות בשימוש בצחוק. ותלמידי החכמים העוסקים בתורה בכובד ראש יודעים למעט בשחוק (אבות ו, ו).

הגמרא(ברכות לא ע"א) מספרת על רב אשי שראה את החכמים יושבים במסיבת החתונה של בנו וממלאים את פיהם בשחוק. כדי לעורר אותם למחשבה ולאיפוק, שבר כוס יקרה של זכוכית לבנה, ומנע את המשך ההיסחפות.

רגילים לומר שהצחוק משכיח את הצרות, ובדיוק זו הנקודה שעומדת מאחורי ההוראה של רבי יוחנן המורה על איפוק הצחוק ולעשות זאת בהגבלה: "אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה", דברי רבי יוחנן נאמרו לאחר חורבן בית המקדש, להורות ולעורר כי על זיכרון המקדש ומצבו הרוחני של עם ישראל להיות מונחים בתודעה ללא הרף, מתוך שאיפה לגאולה וחתירה לתיקון.

נוכל אפוא לסכם ולומר: הצחוק יפה לבריאות והיהדות מכירה בכך, אולם גם על הצחוק להיעשות בכובד ראש ובמחשבה, באיפוק ולא באיבוד הגבולות.