יש לך נסיון, אחי

קשה לך? לא הולך לך? אתה מנסה להתחבר ולקיים את המצוות ומרגיש שאתה דורך באותו מקום? אתה בחברה טובה!

קשה לך? לא הולך לך? אתה מנסה להתחבר ולקיים את המצוות ומרגיש שאתה דורך באותו מקום? אתה בחברה טובה!  קוראים לזה "נסיונות". הנה כמה מדרשים שיתנו לנו מבט על מעלתם של הניסיונות .

החזקים עומדים במבחן

בפסוק כתוב: "ה', צדיק יבחן", כלומר, הקדוש ברוך הוא בוחן ומנסה את הצדיקים. ומדוע הוא מנסה דווקא את הצדיקים והטובים ומערים עליהם קשיים?

אמר רבי יונתן: האמן, היוצר כלי חרס, כשהוא בא לבדוק את הכלים שיצר, לראות אם הכבשן חם מספיק, הוא אינו בודק את הקנקנים החלשים והסדוקים, הוא בוחר דווקא את הקנקנים שנראים לו חזקים ויציבים, עליהם הוא מקיש ודופק, לראות כמה הם עמידים. הוא יודע יפה שאם ידפוק על הכלים החלשים הם יישברו בקלות. כך הקדוש ברוך אינו מנסה את הרשעים אלא את הצדיקים. אז אם יש לך נסיונות וקשה לך, אתה כנראה מהחבר'ה הטובים.

לרבי אלעזר יש משל אחר, מעולם הכפר:
חקלאי שיש לו שתי פרות לחרישה, אחת חלשה ורזה והשנייה חזקה ומפוטמת. עם איזו משתי הפרות הוא יעדיף לצאת ולחרוש בשדה שבשטח ההר הקשה? בוודאי שהוא יעדיף להניח את העול על הפרה החזקה. כך הקדוש ברוך הוא מנסה את החזקים ולא את החלשים
(עפ"י בראשית רבה לב, לד)

מסלול של עליה

הניסיונות הם מסלול העלייה של הצדיקים, וכפי שהמדרש מרחיב בדוגמאות:

"אין הקב"ה מעלה את האדם לשררה, עד שבוחן ובודק אותו תחלה, וכיון שהוא עומד בניסיונו הוא מעלה אותו לשררה.

וכן אתה מוצא באברהם אבינו, נסהו הקב"ה עשרה ניסיונות ועמד בהם, ואחר כך ברכו…

וכן יצחק, נסהו בימי אבימלך (ברעב שהיה בארץ ישראל) ועמד בנסיונו, ואחר כך ברכו…

וכן יעקב אבינו, נסהו בכל אותן הצורות: בעשו, ברחל, בדינה, ביוסף.. ובירכו…

וכן יוסף באשת פוטיפר, והיה חבוש שנים עשר שנים, ואחר כך יצא ונעשה מלך על שעמד בניסיונותיו. הוי אומר: ה' צדיק יבחן. אף שבטו של לוי, נתנו עצמן על קידוש שמו של הקדוש ברוך הוא, שכשהיו ישראל במצרים מאסו בתורה ובמילה… אבל שבטו של לוי כולם צדיקים היו, והיו עושים את התורה… ולא עוד אלא בשעה שעשו ישראל את העגל לא נשתתפו שם שבטו של לוי…

וכיון שראה הקב"ה שכולם צדיקים, ניסה אותם ועמדו בנסיונם… מיד אמר "והיו לי הלווים".

זו אפוא הדרך לעליה, ניסיונות, קשיים, התמודדות ועמידה בניסיונות, ובסופו של דבר ממתינה ההצלחה הגדולה וההתקרבות לבורא עולם. (עפ"י במדבר רבה טו)

[עלון שלום לעם]